U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nejvhodnějším zdrojem tepla je vzduch

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Tepelná čerpadla se v zahraniční využívají pro vytápění již několik desítek let. U nás jejich většímu rozšíření bránily nízké ceny energií, které prodlužovaly ekonomickou návratnost vyšších pořizovacích nákladů. Nutná počáteční investice ve výši přibližně 200-400 tisíc Kč je však následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady. Tepelnému čerpadlu je třeba dodat určité množství elektrické energie pro pohon kompresoru. Proto je lze považovat za alternativní zdroj tepla pouze částečně. Zjednodušeně můžeme říci, že tepelné čerpadlo samo spotřebovává přibližně jednu třetinu svého výkonu. Zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazované látky (vzduchu, země, vody). Zatím nejrozšířenějším zdrojem pro tepelná čerpadla je teplo obsažené v zemi (typ země-voda). Hlubinný vrt je však poměrně nákladný a vrtání v blízkosti obytného domu je spojeno i s možným znečistěním. V omezené míře se jako zdroj používá také voda (typ voda-voda). Ta však musí být dostatečně čistá, musí jí být dostatečné množství (asi 0,5 až 1 litr/sec) a musí mít i v zimě dostatečnou teplotu (aspoň 8 °C). Použití “potoku za domem či studny ve dvoře” není ve většině případů možné. Proto je v našich geografických a klimatických podmínkách vhodným zdrojem nízkopotenciálního tepla především vzduch. Tepelná čerpadla “vzduch-voda” pracují efektivně v průběhu celého roku a dokonce i při teplotách okolního vzduchu až -15 °C – jestliže při teplotě vzduchu 0 °C je topný výkon charakterizován hodnotou 100 %, pak při teplotě vzduchu -15 °C je hodnotou výkonu 70 %. Použitá chladiva jsou přitom ekologicky zcela nezávadná. Pokles topného výkonu se dá snížit změnou otáček kompresoru. Při teplotě vzduchu -15 °C je pak topný výkon charakterizován dokonce hodnotou 90 až 95 %. Dopravu vzduchu přes výparník zajišťuje axiální ventilátor. V obytných zónách však musí mít výparníky nízkou hlučnost. To se zajišťuje “dvouotáčkovými” ventilátory s velmi nízkými otáčkami.

Státní dotace

Na pořízení tepelného čerpadla můžeme dostat dotaci od státu. O dotaci lze žádat u Státního fondu životního prostředí, a to celoročně. Tepelná čerpadla jsou podporována dle programu 4.A.: Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu. Podpora ale není nároková (nemusíte ji obdržet, i když splníte kritéria). Poskytuje se až do výše 30 % investičních nákladů na vlastní tepelné čerpadlo a související zařízení (vrty, regulace a pod.). Žadateli bude přiznaná podpora převedena až poté, co na podpořenou investici prokazatelně použije finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory. Bližší informace na internetových stránkách fondu. Kontakt: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 – 367, www.sfzp.cz, email: kancelar@sfzp.cz

FOTO 1 – Kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda

a čerpadla vzduch-vzduch pro vytápění a větrání rodinného domu (PZP KOMPLET)

FOTO 2 – Spotřeba tepla pro vytápění (podíl energetických nároků) tepelného čerpadla vzduch-voda (PZP KOMPLET)

Nejvhodnějším zdrojem tepla je vzduch