U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nátěrové systémy pro kovové střechy

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

Střechy tvoří samostatnou a značně rozsáhlou skupinu, kde nátěrové hmoty nalézají své uplatnění. Jednak je to vlastní plocha střechy a jednak to jsou tzv. klempířské prvky. Okřídlí střech, okapové žlaby, okapové svody, oplechování komínů, střešních objektů, přítlačné lišty a podobně. Tyto prvky jsou většinou kovové. Nátěrové hmoty určené k aplikaci na vlastní střešní krytinu, pálenou, betonovou nebo vláknitocementovou lze dokonale a se zárukou nanášet prakticky pouze u výrobce, a proto se jimi dnes zabývat nebudeme.

Kovová střecha je nejčastěji z pozinkovaného plechu nebo hliníková. Základem dobré životnosti každého nátěru je dostatečné vyspádování střechy. Minimální spád střechy by měl činit 8 %. Střechy se sklonem do 2 %, tak zvané rovné střechy, nezajišťují dobrý odtok, zejména kolem pertlování a stojící voda v zimním období je potom příčinou odmrznutí nátěru.

Pro nátěr kovové střechy je z hlediska antikorozivní síly výhodnější provést první nátěr kvalitní základní antikorozní barvou než tzv. jednošichtovkou. Pokud je pozinkovaný plech již místy zkorodovaný je výhodné toto místo ošetřit základní atikorozní barvou syntetickou. Ostatní plochu pak natíráme již základní antikorozní barvou vodou ředitelnou.

Nátěrový systém vypadá takto:

1. Dokonalé očištění a odmaštění zcela nového nebo staršího povrchu.

2. 1x nátěr základní antikorozní barvou vodouředitelnou.

3. 2x vrchní nátěr vodouředitelnou barvou.

Vodou ředitelné systémy vyžadují tzv. minimální filmotvornou teplotu, kterou každý výrobce uvádí a pohybuje se většinou v rozmezí +8 °C až +10 °C. Dodržení této teploty je nutné. Pod touto teplotou dochází ke zničení nátěru. Pozor na nátěry v horském prostředí, kde i v létě noční teploty klesají pod +5 °C! Nátěr, který se provádí do pozdního večera a střecha je zdánlivě suchá a v noci teplota klesne pod minimální filmotvornou teplotu, dojde na severní straně, většinou přikloněné ke stráni, k poškození nátěru, které se projeví po první zimě odloupáním.

Firma Building Plast, spol. s r.o. dodává na trh velmi kvalitní nátěrový systém SOKRATES, prověřený dlouhodobým používáním. Klasickým příkladem je Opatovická elektrárna, kde tento nátěrový systém byl aplikován na celém velmi rozsáhlém objektu a prakticky po 10ti letech není nutné nátěry opravovat. Nově vyvinutý nátěrový systém pro plechové střechy a jejich součásti, se dnes skládá ze základní antikorozní barvy, která se dodává standardně ve dvou odstínech, červenohnědý a šedý. Tato nová antikorozní barva je konstruována tak, že při jednom nátěru slouží jako základní barva. Jako vrchní nátěr se používá Sokrates color ve dvanácti odstínech. Při dvojitém nátěru má tento nátěr funkčnost konečného nátěru. Základní barvu lze aplikovat na nový pozinkovaný plech, který je nutno před vlastním nátěrem odmastit a očistit od zbytků malty apod. V žádném případě nedoporučujeme nátěry provádět za horkého slunečního dne, kdy je povrch střechy rozpálený. Nejvýhodnější teplota je v rozmezí +18 °C až +23 °C a obloha pod mrakem. Mezi nátěry je třeba ponechat časový odstup cca 4 hodiny. Každý nátěr musí být dostatečně silný. Jeden kilogram barvy vystačí na 6 až 8 m2 plochy. Antikorozní barva je dodávána v odstínu šedém a červenohnědém.

Nátěrové systémy pro kovové střechy