U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NÁBYTEK Z PASEK

Kategorie: Zařizujeme | Autor: MARTINA LŽIČAŘOVÁ

V muzeu v Pasekách nad Jizerou najdete letos kromě stálé expozice i výstavu malovaného nábytku místních truhlářů.

Malovaný nábytek patří k jedněm z nejvýraznějších projevů tradiční lidové kultury. Jeho autoři jsou však většinou anonymní. Truhlářští mistři z Pasek nad Jizerou tvoří v České republice vzácnou výjimku.

   Kořeny nejznámější truhlářské rodiny začínají 12. února 1804 v chalupě čp. 22 narozením syna Františka v rodině chalupníka Josefa Čermáka. František se naučil kreslit a malovat ve škole. Už od 13 let maloval nábytek v dílně svého otce a ještě chodil pomáhat k truhláři do Haratic. Měl 11 dětí, zemřel v r. 1856. Truhlařině se vyučili dva synové, František a Maxmilián. Učili se u otce, jak bylo zvykem. Maxmilián, který nábytek maloval do sedmdesátých let 19. století a zemřel v r. 1911, měl čtyři syny – jeden se stal pekařem, ostatní byli truhláři. Václav se odstěhoval do Sklenařic, František pracoval po celý život v dílně svého děda a otce a vyučil i svého syna Miloslava. Štěpán si zřídil truhlářskou dílnu v Pasekách v čp. 190 a zanechal po sobě paměti, ve kterých se dochovaly různé postupy výroby.

   Posledním truhlářem, který pracoval v Čermákově dílně, byl pravnuk Františka Čermáka Miloslav (1899 – 1953). Vyučil se u svého otce a tovaryšskou zkoušku skládal ve Vysokém nad Jizerou v r. 1928 před zkušební komisí Společenstva různých živností. Rodinná dílna zanikla v padesátých letech 20. století.

Začít se musí od lesa

Ze svědectví Štěpána Čermáka, vnuka Františka Čermáka, které bylo zaznamenáno v r. 1953, víme, jak se malovaný nábytek v Pasekách vyráběl. Truhlář jej dělal z měkkého dřeva. Dával buď své vlastní, které sám porazil ve svém lese, nebo si zákazníci dřevo přinášeli. Dřevo bylo řezáno na prkna na pile, někdy si musil truhlář nařezat prkna ručně. Používal vlastnoručně vyráběné nástroje, především hoblíky. Pracoval sám, jen starší synové mu pomáhali. Vyrobený nábytek pak i maloval.

   Maloval klihovými barvami, které se kupovaly ve Vysokém, v Rokytnici a v Liberci. Šlo jen o základní barvy, které se mísily do různých odstínů. Nejdříve se třely na kameni a rozdělané s klihem se udržovaly stále teplé. Jakmile barva zaschla, byla k nepotřebě. Proto bylo v miskách barvy jen málo – truhlář rozdělal jen tolik barvy, kolik upotřebil.

   Na nábytek se malovalo podle šablon, které si truhlář vyřezal z papíru. Měl šablony na květy i figury apod., a vždy používal stejný barevný odstín. Do vzoru se šablony různě sesazovaly a kombinovaly, detaily se domalovávaly ručně. Každý zákazník si mohl podle zvláštních vzorníků (pomalovaných prken) vybrat, jaký vzor na nábytku chce.

   Truhlář nejprve namaloval podklad a na něj teprve vzor. Nakonec nábytek natřel fermeží. Tu si vyráběl z lněného semene pražením v hliněném pekáči. Při malování musel být nábytek rozložený na díly, které po pomalování truhlář sesazoval dohromady. Nakonec přidělal kování. Kupoval je u kováře a někdy pro něj šel třeba až do Liberce. rováním je možné vidět dodnes v mnohých krkonošských chalupách. Škoda, že se tohle umění stalo minulostí. Proč vlastně přestali truhláři malovat? Důvodem není, že by se barevný nábytek lidem nelíbil, naopak – lidé si pěkné malování pochvalovali, ale mladí truhláři kusy vyrobené ze dřeva již neuměli zdobit jako jejich dědové. A navíc koncem 19. století přišla móda fládrování, které se prosadilo. Stačilo k nábytku povolat natěrače a ten práci novou technikou dokončil.

KONTAKTY:

Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou, otevřeno celoročně s výjimkou listopadu, úterý – neděle: 9 – 12, 13 – 16 hod., vstupné 20 a 10 Kč. Výstava Malovaný nábytek paseckých truhlářů Čermáků trvá do 25. 4. 2010 www.krnap.cz muzeumpaseky@krnap.cz

Přišla jiná móda…

Tmavomodré a zelené skříně, misníky a truhly s výzdobnými poli se stylizovanými růžemi, tulipány a karafiáty (dekor, typický pro Čermákovy) a s profilovanými římsami smramo

Popisy k obrázkům

1 Truhla z dílny Františka Čermáka

2 Typickým „čermákovským“ dekorem jsou bohaté kytice růží a tulipánů v květináčích

3 Misník s rostlinnými motivy a bohatým mramorováním na římsách

4 Obvyklá květinová kompozice v červeně orámovaném poli

5 Na detailu skříně jsou dobře patrné ručně domalovávané prvky

6 Motiv ptáčka s červenou náprsenkou byl velmi oblíbený. Na každé truhle, skříni či misníku se v detailech liší

Autor fotografií: FOTO: PETR ŽIVNÝ

NÁBYTEK Z PASEK