U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MOŽNOSTI ELEKTRONIKY V OCHRANĚ OBJEKTU

Kategorie: Dílna | Autor: (cha)

Nadstavbou základních a mechanických opatření je elektrická zabezpečovací signalizace (EZS). Slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého objektu. Jde především o různá elektronická čidla, která reagují podle svých fyzikálních vlastností a předávají informace do centra systému, do ústředny. Nejde však jen o složitá elektronická zařízení reagující na pohyb, změnu teploty či tlaku. V rekreačních budovách lze velmi dobře uplatnit i magnetické kontakty, které, jsou-li správně naistalovány, ihned vyrozumívají, že dveře či okno byly právě otevřeny. V rekreačních oblastech, zejména pokud jde o chaty a chalupy na samotě nebo v místě s minimem stálých obyvatel, je někdy potíž se spojením, tedy s přenosem informace o narušení objektu. I tento problém je však řešitelný. V lokalitě je určitě k dispozici alespoň jedna telefonní linka. K ní lze připojit automatický telefonní hlásič, který po obdržení signálu vyvolává předem naprogramované jedno či více telefonních čísel a předá tak informaci zodpovědné osobě nebo bezpečnostní agentuře. Hlásič může “hlídat” i více objektů.

Čidlo “sleduje” zloděje

Netradičním řešením je využití “radiových” zabezpečovacích ústředen, které se instalují v ohrožených objektech. Na jednotlivé ústředny se pak připojují nástrahová čidla, která spolehlivě detekují pohyb pachatele v objektu. Detektor iinstalace musí být zásadně skryté a montáž musí proběhnout velmi rychle. Určité odlišnosti od klasické EZS jsou vynuceny charakterem používání těchto zařízení jako speciální soupravy. Systém může monitorovat sjednaná soukromá bezpečnostní agentura. Další možností je financování osoby, která v dané rekreační oblasti celoročně bydlí. Registrovala by podezřelý pohyb neznámých osob a telefonem nebo radiovým vysílačem by oznámila jejich podezřelou činnost policii či bezpečnostní agentuře. Nabízí se i možnost vybudování zabezpečovacího systému pro celou chatovou kolonii či osadu s monitoringem svedeným k hlídači, který napadení objektu (po ověření – falešné poplachy) opět nahlásí bezpečnostní službě nebo policii. Není-li k dispozici schopný hlídač, lze zabezpečovací systém rekreačních objektů napojit přímo na pult centralizované ochrany (PCO) bezpečnostní agentury. PCO je zařízení, které umožňuje přenos a vyhodnocení signalizace o narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení pomocí telefonních linek nebo radiovou cestou.

Nároky pojišťoven rostou

V otázkách zabezpečení se musí majitelé rekreačních objektů striktně řídit podmínkami a názory pojišťoven. Pojišťovnám zatím stačí, aby byly zabudovány dobré zámky, mříže apod. Praxe ale ukazuje, že jsou-li mechanické zábranné prostředky osamocené, je tato ochrana relativně málo účinná. Mechanické zábranné prostředky vytvářejí určitou časovou hráz pro zloděje, nelze s ní ale úplně vystačit. Vývoj směřuje k tomu, že pojišťovny budou v odůvodněných případech vyžadovat ve svých pojistných podmínkách kromě mechanických zábranných prostředků i montáž EZS, EPS, včetně napojení na pult centralizované ochrany. Při výběru zabezpečovacího zařízení dávejte jednoznačně přednost certifikovaným výrobkům, z jejichž nabídky jsme vybrali základní typy (viz str. 25). Kompletní seznamy lze nalézt například na internetových stránkách Ministerstva vnitra a Policie ČR (www.mvcr.cz/prevence/obcanum/ rady/odborne/certifik/index.ht).

Zvolte si sami pojistnou částku

S novou výhodnou nabídkou přichází právě v těchto dnech Česká pojišťovna. Pokud jde o pojištění domácností, klient si zaplatí skutečně jen to, co chce mít pojištěno. Sám si zvolí pojistnou částku, kterou může výší spoluúčasti a využitím rozsáhlého systému slev a bonusů snížit na méně než polovinu základní sazby. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení věcí živelní událostí, což může být požár, výbuch, přímý úder blesku, povodeň, záplava, vichřice či krupobití, ale nově také zemětřesení, pád letadla případně jeho části nebo nákladu, tíha sněhu a námrazy a pád jiných předmětů ; na poškození nebo zničení věci vodou vytékající z vodovodních zařízení; na odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží a úmyslné poškození nebo zničení věci. Vlastníkům nemovitostí a stavebníkům nabízí ČP šanci připravit se prakticky na všechna rizika. Pojištění kryje škody způsobené živly, vodou vytékající z vodovodního potrubí, škody, které má na svědomí zloděj či lupič, a také ty, jež režíroval zlý úmysl. Kromě budov pojistí také oplocení, zahrádkářské chatky, garáže, chlévy a stodoly, kůlny, zděné přístavky a přístřešky, skleníky, bazény, septiky, studny a veškeré přípojky (vody, kanalizace, plynu, elektřiny). Stavebník si může pojistit též stavební materiál, dočasné objekty zařízení staveniště, anténní systémy, sluneční kolektory, systémy elektronické zabezpečovací signalizace, kuchyňské linky a jiný zabudovaný nábytek.

MOŽNOSTI ELEKTRONIKY V OCHRANĚ OBJEKTU