U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ministerstvo budoucnosti

Kategorie: Editorial | Autor: Jiří Trnavský

Statistiky, studie, hodnocení pozorovatelů a též naše osobní pocity a zkušenosti ukazují, že stav životního prostředí v našem státě se za posledních deset let zlepšil. Role úředníků na ministerstvu, které má tento “resort” na starosti, však stále zůstává poněkud neurčitá. Souvisí to zřejmě s postavením celého ministerstva. Někteří naši politici, podnikatelé a učenci dávají najevo, že takový úřad nepotřebujeme. Životní prostředí považují za souběžný produkt výrobní činnosti lidí a ta je řízena především vztahy ekonomickými. Proto klíč ke změně mají v rukou hlavně manažeři. Jiní politici, podnikatelé a učenci si naopak myslí, že právě z tohoto důvodu je tohle ministerstvo jediné, které ještě má nějaký smysl. Podle nich je cílem manažerů především zisk a k tomu jim státní úředníci nepomohou – spíše naopak. Aby nespoutanou expanzí nakonec nezničili sebe i Zemi, potřebují nějakého obecně uznávaného “arbitra”, který bude mít právo říci – a dost. Ministerstvo životního prostředí by takovým mohlo být. Můj názor se nachází (jak jinak) někde uprostřed. Tvorba životního prostředí je vědou, politikou, filozofií, průmyslem, zemědělstvím a službami současně. Nelze ji nijak obejít, vždyť jde o udržení života na Zemi. Většinou však o ní takto nepřemýšlíme. Představujeme si spíše konkrétní požitky: dostatek čistého vzduchu a kvalitní vody, chutné a zdravé potraviny, příjemné bydlení, chalupu v nepoškozené přírodě. Současně chceme dýchat zdarma, kupovat vodu a potraviny levně, bydlet ve vlastním, mít velkou zahradu a jezdit autem. A tady se naskýtá zásadní otázka: Je v moci současného ministerstva životního prostředí “zařídit”, aby se těchto požitků dostalo všem a spravedlivě? Obávám se, že nikoliv. Proto navrhuji radikální a především rychlou změnu: toto ministerstvo sice zachovat, ale všechna ostatní ministerstva do něj včlenit jako odbory. Jinak se může stát, že tomu jednou bude přesně naopak… Příjemný počátek léta v čisté přírodě přeje

Ministerstvo budoucnosti