U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Malé domácí elektrárny

Kategorie: Hospodaření | Autor: Karel Štech

V posledních letech byla sice na území České republiky dokončena elektrifikace všech vesnic i osad, některé osaměle stojící chalupy a chaty však elektrifikovány nejsou. Většinou se v nich stále svítí petrolejkami, popřípadě propanem, anebo si majitelé musí proud vyrobit sami.

Možnosti svépomocné výroby elektrického proudu jsou omezené: v České republice je vzhledem k jejímu umístění velmi problematické využívání solárních fotovoltaických článků (jsou stále dost drahé, s omezenou životností a pro získání střídavého proudu 230 V musí být stejně doplněny měniči DC/AC); větrné elektrárny jsou rovněž drahé, leckde jejich výstavbu úřady nepovolí a pro “domácí použití” se příliš nehodí. Malé vodní elektrárny potřebují výrazný rozdíl hladin a značné počáteční investice, o množství povolení (od správce vodního toku a rybářských organizací) nemluvě. Nejdostupnějším zdrojem elektrického proudu pro takové lokality jsou agregáty se spalovacími motory. Nevztahuje se na ně zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, není tedy nutné shánět stavební povolení a podstupovat kolaudační řízení. Jejich cena bývá přijatelná a parametry velice dobré. Jsou přímo určeny pro napájení elektrických spotřebičů v chatách a chalupách, ale také pro kempování, použití v karavanu či na člunu.

Benzinový agregát

Přivedeme-li na cívku umístěnou do magnetického pole elektrický proud, pootočí se. Přivedeme-li na ni proud střídavý, začne se otáčet. Podobně je tomu, když cívkou napájenou proudem otáčíme v magnetickém poli: cívka vytváří elektrický proud, jehož napětí závisí na otáčkách i na konkrétní konstrukci agregátu. Dříve se po-užívaly agregáty generující stejnosměrný proud – dynama, jejichž účinnost byla zejména při malých otáčkách nízká.

Dnes, kdy prakticky všechny spotřebiče vyžadují proud střídavý (žárovkám a topidlům “je to jedno”), se používají bez výjimek agregáty dodávající proud střídavý. Ten je u menších typů zdrojů jednofázový, pro velké spotřebiče se dodávají agregáty třífázové. I malé a cenově přijatelné typy dobře “drží” napětí i kmitočet, takže je lze bez dalších úprav použít pro napájení televizních přijímačů, HiFi techniky i počítačů.

Motorový agregát

Původně bylo dynamo (později alternátor) uloženo vedle spalovacího motoru nebo nad ním a poháněno klínovým řemenem. Dnes bývá dvoupólový synchronní alternátor přímo spojen s motorem chlazeným vzduchem a poháněným bezolovnatým benzinem. Dražší typy, většinou kompaktní, jsou vybaveny tzv. invertorem, který proud z mnohapólového alternátoru mění elektronicky na síťové napětí a kmitočet. Na rozdíl od větších typů s trubkovou konstrukcí jsou současné přenosné agregáty často umístěné v kovových či plastových skřínkách malých rozměrů; větší typy jsou opatřeny podvozkem. Kmitočet generátoru je většinou regulován odstředivým regulátorem na motoru, stabilita se pohybuje asi +- 2 Hz. Výstupní napětí je regulováno buď kapacitní nebo polovodičovou regulací (AVR, Automatic voltage regulator). Polovodičová regulace poskytuje lepší stabilitu zvláště při menším zatížení. Plně vyhovuje pro napájení běžných spotřebičů s motorem, svítidel ap. Nejlevnější kategorie generátorů využívá motory dvoutaktní; nižší množství emisí i vyšší účinnost poskytují motory čtyřtaktní (zejména Honda, Briggs & Stratton), pro největší generátory v třífázovém provedení se vyrábějí motory vznětové (Diesel).

Vybavení agregátů

Většina moderních zdrojů je vybavena komfortem nedávno ještě nepoužívaným: je to například hlídač množství oleje, jištění proti tepelnému přetížení a elektrický startér. Ně-které jsou doplněny zdrojem pro nabíjení akumulátorů

12 V, jiné lze používat i jako svařovací zdroje. Protože se u nich předpokládá umístění blízko obytných domů, byly vyvinuty typy s velmi nízkou hlučností (81 – 90 db) a malým množstvím emisí. Jejich spotřeba bývá natolik nízká, že i z nevelké nádrže je možné proud vyrábět dlouhé hodiny – doba běhu na plnou nádrž se pohybuje mezi 3 a 8 hodinami. Některé typy zdrojů mohou být ponechány trvale venku, i na dešti, protože mají tzv. stupeň krytí IP 54 (stroje s krytím IP 23 jsou určeny k provozu pod přístřeškem). Výstupní napětí a kmitočet jsou stabilní a většinou nepřesahují 1 %.

***

Než půjdete koupit agregát

Před nákupem ověřte, zda se v budoucnu nepočítá s výstavbou elektrické přípojky v blízkosti vaší chalupy.

Sečtěte příkony všech spotřebičů a odhadněte tzv. soudobý odběr (například při práci s vrtačkou nebudete zřejmě sledovat televizi, atd.); většinou postačí malé typy kolem 1 kVA.

Jestliže elektrocentrálu neumístíte pod střechu, musí být v krytu odolném proti povětrnostním vlivům (IP 54).

Elektrocentrály, které mají být instalovány v obytném domě nebo jeho blízkosti, musí být v provedení s nízkou hlučností (do cca 90 dB; např. typy BSQ).

Potřebujete-li čerpat vodu, vyjde levněji provoz čerpadla se spalovacím motorem, než napájení elektrického z elektrocentrály. Totéž platí o řetězové pile.

Některé reklamní údaje prodejců neberte příliš vážně – například tvrdí, že centrálou je vhodné nabíjet mobilní telefon. Ani při nejmenším odběru však neklesne spotřeba motoru pod 0,6 l benzinu za hodinu; levnější je proto nabíjet mobil ze zásuvky v autě.

Počítáte-li s opakovaným transportem agregátu, volte typ s nízkou hmotností.

Agregáty s kapacitní regulací výstupního napětí nejsou vhodné pro napájení počítačové techniky.

Vzhledem ke složitosti dnešní elektroniky doporučujeme předem se informovat u jejího prodejce nebo výrobce o možnosti napájet ji elektrocentrálou.

Pozor na rozběhové proudy! Například u lednic, kompresorů a čerpadel převyšuje příkon potřebný pro rozběh zhruba 4 – 8x příkon na štítku; při poddimenzování centrály se uvedený spotřebič nemusí vůbec rozběhnout!!!

Základní parametry a ceny zdrojů v prodejnách včetně internetových

Některé jsou tzv. akční a v současné době nemusí platit.

Typ agregátu   El. výkon   Typ motoru   Výkon motoru    Objem nádrže   Váha   Cena s DPH   Prodejna

PG 800   0,65/0,8   Matrix-2takt   1,5    4    24,5   2 999   zelenazahrada

ST 8000   0,65/0,8   2takt 36 ccm   1,3    4   20   4 790   Bauhaus

EG 950   0,65 / 0,78   Honda HM63-A   0,95    4,2   21   4 990   N plus

Vertikal 1200   1,2/1,4    Tecumseh   3,7    1   30    9 690   Hornbach

Vertikal 2000   1,6/2    Tecumseh   4    1   30    11 990   Hornbach

PG 2000   2/2,3   Matrix-2takt   5,5    15   45   14 863   Diamondtools

HG 1800   1,5   Honda GC 135   4   1,7   20   15 800   Dakostka

Handy Gen 2500   2,5   B&S   5,5   1,5   32   16 300   Besto Pro

EU 10i F   1,0/0,9   50   2,5   2,3   13   19 390   Gardenstudio

BSQ 1000   0,75   čtyřtakt OHV   0,9   4,5   25   19 990   Kobras

EZ 2200 G   2,2/2,0   Honda163 ccm   5,5    3,7   40   23 680   Hondastroje.cz

EX 7   0,7/0,6   Honda 50 ccm   1,8/2,5   2,3   12   24 375   Zahas

C1200 HG 1200   0,84   Honda G100   2,5   3,7   26   26 600   N plus

C 2000 SHHPS   1,9   Honda GX120   4   11   42   28 750   N plus

BC 065   0,65/0,8   dvoutakt 63ccm    1,7   4   18    2 890   Nářadí Hlava/Globus

BC 25   2,5/2,8    čtyřtakt OHV196ccm    6,5   15   42   9 990    Nářadí Hlava/Globus

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO Ivan Poltavec a ARCHIV FIREM

Malé domácí elektrárny