U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Malá lešení

Kategorie: Stavba | Autor: fx, kresby Josef Šťastný, FOTO ARCHIV

Rozhodli jste se vymalovat nebo ozdobit svůj stálý či víkendový příbytek novými tapetami? Přinášíme několik nápadů, které vám usnadní práci nejen v prostorách s rovnou podlahou, ale i na schodišti.

Jste-li donuceni okolnostmi pustit se do takové práce sami, pak si můžete vystavět různá improvizovaná lešení. Tím nemyslím, že sesbíráte v dřevníku pár starých desek, dáte je různě přes sebe a potom se s celou konstrukcí zřítíte. Jestliže se do takové práce budete pouštět, pak s dodržením všech podmínek bezpečnosti. Materiál, který použijete, musí být v naprostém pořádku. Žebříky pevné, s neporušenými stupni. Fošna, po které budete chodit, by měla mít tloušťku 4 cm a šířku alespoň 25 cm. Ostatní materiál, tedy desky, sloupky a hranoly, rovněž nesmějí být nahnilé nebo rozpraskané. Jednoduché lešení, sestavené ze dvou dvojitých žebříků a jedné fošny, vám umožní pracovat v širších prostorách, kde můžete obsáhnout výšku až 3,5 m (obr. 1). Oba žebříky musí mít řetízky nebo lanka zabraňující samovolnému rozevření jejich ramen. Fošnu důkladně přivažte konopným lanem, tlustým 8 – 10 mm, ke konstrukcím žebříků. Na předposledním odpočívadle, nad nímž pokračuje schodišťová stěna až ke stropu posledního podlaží, si můžeme vybudovat složitější konstrukci z jednoduchého žebříku dlouhého 4 – 5 m, fošny zhruba stejné délky a z kratšího dvojitého žebříku (obr. 2). Ke zlepšení stability tohoto lešení se bude hodit krátká fošna, kterou podepřete pevnou bednou.Nejprve zapřete žebřík o stěnu a přes něj položíte v potřebné výšce dlouhou fošnu. Její druhý konec uložíte na krátkou fošnu, kterou umístíte na krátký dvojitý žebřík; druhý konec podložíte např. pevnou bednou. Potom srovnáte konstrukci tak, aby dlouhá fošna byla ve vodorovné poloze a ve vzdálenosti asi 50 až 60 cm od stěny. Celou sestavu musíte zajistit proti podélnému i příčnému posunutí. Především je nutné důkladně křížem převázat fošnu uloženou na žebříku. Příčná vzpěra, která je na jednom konci opatřena příložkou a na druhém konci zarážkou, bude zabraňovat příčnému posunutí fošny. Proto ji spojte dvěma šrouby M 10 s fošnou. Stejným způsobem spojte druhý konec fošny s krátkou fošnou. Dvojitý žebřík zapřeme dřevěnými hranoly, které vzájemně spojíme dlouhými hřebíky, o schod. K práci na stěnách podél schodů postačí jednoduché lešení z dvojitého žebříku a kratší fošny (obr. 3). Obojí však musí být opět pevně svázáno lanem. Další velmi praktické lešení můžete zhotovit z lešenářských trubek (obr. 4). Z krátkých dílů lešení sestavíte konstrukci, která bude postavena na schodišti v rozpětí asi pěti schodů. Na konstrukci umístíte lešenářskou pracovní plošinu, ze které obsáhnete obvodové zdivo schodiště. Konstrukci zajistěte proti posunutí pevným spojením k zábradlí. Jestliže z odpočívadla nebo z podlaží pokračuje od schodů chodba do prostoru domu, můžete k práci na vyšších stěnách použít lešení zhotovené ze dvou žebříků a jedné kratší fošny (obr. 5). I v tomto případě platí zásada, že konstrukce musí být vzájemně pevně svázány dostatečně tlustým lanem a žebříky zapřeny proti sklouznutí. A nakonec ještě jednou připomínám, abyste nepodceňovali vlastní bezpečnost, protože pády ze žebříků a schodů mohou způsobit vážné úrazy.

Obr. 1 Jednoduché lešení pro rovné plochy

Obr. 2 Konstrukce pro bezpečné vymalování schodů

* krátká fošna

* podložka

* příčná vzpěra

* dlouhá fošna

Obr. 3 Jednoduchá posuvná pomůcka pro práce na schodech

Obr. 4 Plošinka z lešenářských trubek

Obr. 5 Konstrukce, kterou lze opřít o stěny chodby

Malá lešení