U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kouřovod v dřevěné stěně

Kategorie: Dílna | Autor: Vladimír Procházka, foto JOSEF DUBEN, KRESBY VLADIMÍR PROCHÁZKA

I v chladnějším ročním období vyráží řada chatařů, zahrádkářů a trampů do svých chat, chatiček a srubů. Celodřevěné objekty mají výhodu, že se snadno a rychle vytopí. Pokud původní stavba žádný komín neměla, je jednodušší vybudovat kouřovod v dřevěné stěně než stavět klasický komín. Samozřejmě při dodržení všech bezpečnostních předpisů.

Obrázky srozumitelně ukazují stavební postup při budování kouřovodu. Nutná je 100 mm vrstva nehořlavé tepelné izolace kolem kouřovodu. Kouřové trubky mají ve většině případů průměr 100 – 120 mm, a tak se lehce vejdou do osinkocementové trubky o vnitřním průměru 150 mm. Bude-li její průměr 200 mm, tím lépe. Jen se zvětší spotřeba kamnářské hlíny na vyplnění prostoru mezi oběma trubkami. Místo kamnářské hlíny lze použít i mazlavou žlutku z opuštěného cihlářského hliníku, jichž je na našem venkově stále dost, nebo šamotovou vymazávku. Vyložení otvoru, vyříznutého ve stěně chaty, prkenným truhlíkem není tak velký problém (lze ho vkládat postupně). Kouřovou trubku (nezapomeňte ji opatřit antikorozním nátěrem, např. Eterfix B akrylátový antikorozní nátěr, 3x), převlečenou osinkocementovou trubkou, do ní středově zafixujte dřevěnými klínky a pak prostor mezi nimi vyplňte dobře rozmíchanou hliněnou mazanicí. Klínky odstraníte až po proschnutí vymazávky. Z jedné strany zdi přišroubujete krycí desku z osinkocementu nebo lignátu. Prostor se vyplní tepelnou izolací (ta oddělí horké trubky od dřeva) a uzavřete osazením druhé krycí desky. Zvenku i zevnitř nasadíte ozdobné růžice. Venkovní zabraňuje navlhání a ev. vyplavování vymazávky deštěm. Vnější růžici rovněž nezapomeňte natřít antikorozním nátěrem. Vypálení barvě moc neuškodí a kov je pod ní dobře chráněn. Máte-li prostup kouřových trubek v chatě takto vyřešen, nemůže se vám stěna vznítit. Ovšem nesmíte mít do ruda rozpálená kamna obložena sušícím se dřevem a papíry na podpal. Kresby a popis práce, jistě srozumitelné i laikům, odpovídají novelizované “komínové normě”.

Obr. 1 – ŘEZ míry v mm

1 dřevěná stěna budovy

2 vyložení vyříznutého otvoru stěny dřevěným truhlíkem

3 nehořlavá tepelná izolace

4 vnější i vnitřní obkladová deska z lignátu nebo osinkocementu

5 vymazávka kamnářskou hlínou, žlutkou nebo šamotem

6 osinkocementová trubka s vnitřním průměrem 150 – 200 mm

7 ozdobné růžice

8 vruty s podložkami (min. 8 kusů) upevňují ochranné krycí desky zvenčí i zevnitř

Obr. 2 – POHLED zvenčí

Kouřovod v dřevěné stěně