U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

“Borovice” místo stožáru

Kategorie: Náš tip | Autor: rab

Nápad

Prudký rozvoj moderních technologií v oblasti telekomunikací nám sice v mnohém usnadňuje život, ovšem nic není zadarmo. Krajina kolem nás se postupně zaplňuje cizorodými technickými stavbami, stožáry s vysílači mobilních sítí, umístěnými mnohdy nešetrně vůči přírodnímu prostředí. Avšak nezbývá než tento fakt přijmout, neboť mobilního telefonování se zřejmě dobrovolně nevzdáme. Lze jen doufat, že se v budoucnosti objeví nové technologie nezávislé na pozemních vysílačích. Přesto již dnes existuje přijatelné řešení, použitelné například v exponovaných polohách chráněných území. Ojedinělým pokusem, jak následky “stožárového” útoku na krajinu zmírnit, je výstavba anténního nosiče v podobě umělé borovice. Tuto raritu mezi stožáry nechala postavit společnost Radiomobil v Přírodním parku Džbán u obce Milý na Slánsku. Umělý strom dovezený z Itálie je sice větší než běžná borovice lesní (měří 24 metrů), ale vzhledem ke svému umístění v dolní třetině svahu kopce nad okolí tolik nevyčnívá. Napomáhá tomu i vzrostlý keřový podrost a stromy v jeho blízkosti, zakrývající spodní část stožáru spolu s mobilní buňkou a oplocením. Zdrsněný povrch sloupu připomíná kornatý kmen, umělé větve s jehličím podobné umělým vánočním stromkům tvoří korunu, která ukrývá anténní vysílače. Stavba stožáru probíhala ve spolupráci s ochránci přírody a výsledek lze považovat za vcelku přijatelné kompromisní řešení.

***

Popisy k obrázkům

Stožár má podobu kmene borovice s kůrou a větvemi

Umělé větve s jehličím na vrcholu stožáru ukrývají anténní nosiče

Autor fotografií: FOTO AUTOR

“Borovice” místo stožáru