U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KONEC STAROSTÍ S ODPADEM

Kategorie: Peníze | Autor:

TRŽIŠTĚ

Přestože se obce snaží postupně budovat čistírny odpadních vod, je ještě mnoho oblastí, kde na svou kanalizační přípojku budou ještě nějaký čas čekat. Plastové septiky, jaké dodává firma Kuzďas z Kolína nebo pražská firma Tersan, mohou být zajímavým přechodným řešením a pro osamělá stavení dokonce řešením trvalým. Jde o skládanku lehkých absolutně těsných polyetylenových jímek různých funkcí (při mechanickém i částečně biologickém způsobu čištění je soustava obvykle tříkomorová). Splašková voda jimi postupně prochází a přitom ztrácí znečisťující látky. Velikost nádrží závisí na počtu obyvatel. Pět nejdůležitějších kombinací je testováno podle normy DIN 426I díl I. Pořizovací a instalační náklady se pohybují v průměru okolo 40 tis. Kč a nádrže nemusí jít do “starého železa”, ani když se vybuduje přípojka k nové obecní kanalizaci. Po důkladném vyčištění mohou sloužit například jako zásobníky dešťové vody pro zavlažování zahrady.

KONEC STAROSTÍ S ODPADEM