U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Komfortní bydlení ve srubu

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

Náš tip

Pod pojmem “kanadský srub” si většina z nás představí sněhem zavátou chatu někde na Aljašce, ve které se zlatokop bez nároku na jakékoliv pohodlí snaží přežít zimu. Dnes můžeme stavby s tímto označením najít i v Čechách a na Slovensku. Slouží snad také jen pro přežití? “Styl našich srubových domů opravdu navazuje na tradice staveb kanadského severu, ale komfort bydlení je v nich samozřejmě naprosto nesrovnatelný,” řekl nám ředitel firmy Drevodom Rajec ing. David Hora. “Dřevo bývalo i v našich zemích hlavním stavebním materiálem, postupně však bylo nahrazeno kamenem, cihlou, betonem a ocelí. Ve světě dnes nastává renezance dřevostaveb a také my jme se rozhodli dát dřevu novou šanci. Stavíme celoročně obyvatelné dřevěné domy, horské chaty a jiné účelové stavby. Jako základní surovinu přitom požíváme smrkovou kulatinu se středovým průměrem 230 až 340 mm, a to v závislosti na lokalitě a účelu stavby. Na povrchu kulatiny se zachovají okrajové letokruhy, které pak v kolmém průřezu dřeva vytvářejí nejhustší vrstvu, takže stavby mají výborné tepelně izolační vlastnosti, stabilitu a odolnost stárnutí. Nejpoužívanější průměr kulatiny 270 mm splňuje i přísné normy Evropské unie o maximální tepelné propustnosti,” doplnil informaci inženýr Hora. Příprava materiálu a postup při stavbě jsou podřízeny uchování předností dřeva a přání stavebníků. Po vytěžení stromů z vybraných lokalit se nařezaná kulatina ručně zbavuje kůry, a proto má stále přírodní vzhed. Do dřeva se pak vyfrézuje a ručně dočistí drážka, která sleduje zakřivení kmenů. Stavba se ve výrobně nejprve sestaví a zákazník má možnost ji důkladně zkontrolovat. Poté se rozebraná odveze na staveniště. Do drážek se vloží izolace, namontují se vodicí prvky pro elektroinstalaci, kulatina se impergnuje a sestaví. Nakonec se srub komletně očistí. “Způsob dokončení stavby však zaleží především na přání zákazníka,” ujišťuje nás inženýr David Hora. “Může si dokonce sám určit stupeň rozestavěnosti a později srub dokončit svépomocí. Stěny mohou být z přírodní kulatiny, ale také upravené například bílým sádrokartonem. Naše dřevostavby mají samozřejmě veškeré potřebné: certifikát kvality a potvrzení o shodě vlastností, jako je únosnost, požární odolnost, tepelný odpor, zdravotní nezávadnost a podobně.” A cena? Hrubá stavba stojí 4 500 – 5 000 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, při dodávce na klíč je cena jednoho metru zastavěné plochy 12 – 14 tisíc korun.

Komfortní bydlení ve srubu