U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KLASICKÁ vrata a vrátka 2.

Kategorie: Stavba | Autor:

Vstupní vrata i vrátka jsou součástí celkového oplocení dvorku nebo zahrady, proto bychom je měli řešit spolu s oplocením v jednom stylu. Na dřevěný plot by měla navázat vrátka či vrata z trámů nebo fošen, drátěný plot mohou doplnit ocelová rámová vrata s pletivem atd.

Kchalupě i chatě se nejlépe hodí dřevěné oplocení, proto se budeme věnovat hlavně jeho náležitostem.

Sladit styl

Vrata a vrátka řešíme v podobném stylu jako plot. Šířka jednokřídlých vrátek bývá 700 až 1200 mm. Výška zpravidla odpovídá výšce plotu. Příčníky a vzpěru můžeme zkonstruovat z trámů, u menších vrat a vrátek z fošen nebo i z prken.

Vzpěra musí být vždy “tlačená”, to znamená, že musí probíhat z dolního rohu na straně, kde jsou závěsy (z točny), úhlopříčně nahoru do protilehlého koutu ke sloupku, který nese uzávěr vrátek.

Vrátka i vrata se otevírají vždy dovnitř, aby při otevření nepřekážely veřejnému provozu. Obíjejí se nejčastěji dvěma dlouhými nebo zalomenými závěsy, háky, závěsnými čepy, které jsou osazené ve sloupku, dále zapuštěným nebo nasazeným (vrchním) zámkem. Aby se zabránilo nežádoucímu vysazení vrátek ze závěsných čepů, můžeme je osadit tak, aby směřovaly proti sobě.

Vjezdová vrata

Jsou obyčejně dvoukřídlá, nejčastěji o šířce 2200 až 3000 mm. Jejich výška je rovněž shodná s plotem. Kostra každého křídla se skládá ze dvou silných trámů 80 x 80 mm až 150 x 150 mm. Křídlo se otáčí okolo točny, trámek na jeho konci je záběháč. Do nich jsou začepovány příčné trámy (60 x 80 až 100 x 120 mm). Jsou spojeny příčnou vzpěrou stejné tloušťky, která je do nich začepována a zapuštěna.

Na tuto kostru se přibíjejí latě nebo desky a kování. Točna se na horním i dolním konci stahuje ocelovou objímkou, aby nepraskla. Na jejím konci je ocelový trn, který se osadí do jamky v ocelové podložce uložené v zemi v betonovém kvádříku. Na horním konci točny je ocelový čep, jenž zapadá do ocelového oka sloupku.

Záběháče mají kování na zavírání vrat. Bývá řešeno dlouhou petlicí s okem nebo s otočnými ocelovými zástrčemi, popř. oky z pásové oceli. Zavírání vrat můžeme zabezpečit i zástrčkami osazenými na záběháči, které zapadají do otvorů v kamenném nebo betonovém kvádříku či prahu. Menší vrátka mají místo čepů dlouhé rohové a křížové závěsy se závěsnými čepy.

Podle publikace Upravujeme zahradu II (Grada)

Další informace přinášejí knihy:

Dřevo v zahradě a na terase (REBO production 2001)

Pergoly, ploty a terasy (Grada 2002)

Stavíme oplocení (ERA group 2004)

FOTO M. MAŠÍN, R. ABUŠINOV, RB, KRESBY V. HÁJEK

Dřevěná vrátka s kostrou z fošen (na její venkovní stranu přibíjíme latě, tyčky nebo prkna jako u plotu): 1 – vzpěra, 2 – dlouhý závěs, 3 – příčník

Uzávěra vrat na záběháči, řešená visacím zámkem: A – na dlouhou petlici s okem, B – s otočnými ocelovými zástrčkami nebo oky z páskové ocele

Konstrukční detaily vchodových vrat: 1 – točna, 2 – ocelová objímka, 3 – závěsný čep, 4 – železobetonový sloupek, 5 – příčník, 6 – latě, 7 – úhlopříčná vzpěra, 8 – ocelový trn, 9 – záběháč

Zástrčka vrat sahá do otvoru v kamenném nebo betonovém kvádříku nebo prahu

KLASICKÁ vrata a vrátka 2.