U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K zateplení podkroví

Kategorie: Stavba | Autor: ing. arch. Karel Doubner

V dnešní inspiraci, jak zvládnout výstavbu podkroví bez chyb, které by se nám později vymstily třeba i zhroucením krovu, pokračujeme novými poznatky, které získal při rekonstrukcích několika chalup akad. arch. Karel Doubner.

* Transformace podkroví na obytné znamená jej samozřejmě zateplit. Dnes se běžně vkládají izolační materiály mezi krokve, pak se dává parotěsná zábrana a třeba obklad dřevem, shora přijde pověstná hydroizolace a krytiny. Rosný bod, kde kondenzuje voda, je právě v té izolaci, z níž se dostane velmi těžko právě vzhledem k jejímu obalu z fólií. Ve svých důsledcích by to mohlo vést k napadení trámů dřevomorkou a k jejich hnití. Proto je třeba minerální vatu, která se často používá, provětrávat. Nad úrovní krovů se pod krytinou umístí větrací mřížka a v hřebeni výfuk, jímž se vlhkost odvádí.

* Vlhnutí dřeva lze předejít i tím, že zhruba 60 procent krovu ponecháme venku. Lze přiznat celou kompletní krokev. Záklop se posune nad ni a pak se teprve dají latě, kontralatě a izolace až těsně pod krytinu.

* Ideální je izolace zcela nenasákavá, což je například pěnové sklo. Jeho základem je recyklované roztavené sklo, do kterého se přidají hliníkové piliny. Vznikne černá pěnová hmota, která se dá řezat třeba i pilou. Cena tohoto materiálu však po změně vlastníka teplické firmy výrazně stoupla (prospěla by konkurence).

* Při zateplování štítu chalupy můžeme umístit i do interiéru obklad, odpovídající venkovní úpravě. Ozdobně skládaný štít, ať už klas, lomenice nebo jiná varianta, vypadají v podkroví velice hezky. Mezi vrstvy obkladu se vloží 15 až 20 cm izolace.

* Zkušení stavitelé v Alpách používají jako tepelnou izolaci do svislých stěn podkroví hobru, která vlhkost sice přijímá, ale v létě ji zase vydýchá. A obejdou se zcela bez fólií.

* Chceme-li zabránit tomu, aby na střešních oknech vybočujících ze střechy kondenzovala voda, použijeme do nich skutečně kvalitní dvojskla s koeficientem lepším než 1,3.

* Do zatepleného prostoru podkroví, které dříve provětrával štítem i krytinou vítr, je třeba i dnes instalovat nějaké větrání. Velmi zajímavé jsou rapidní rekuperační větrací jednotky (v šikmo proti sobě umístěných tenkých trubičkách prochází vzduch, který je při nasátí dovnitř ohříván tím, který jde ven). Systém funguje zcela sám – patrný je jen otvor s mřížkou v parapetu. Lze vy-užít i kuchyňské digestoře (odsávaným vzduchem je rovněž ohříván ten, který se přivádí). Zlepší se tím klima v celém domě. Stálo by za to sledovat v zatepleném podkroví vlhkost.

* Při přestavbě podkroví nesmíme zapomenout ani na komíny. Většina jich je po stu a více letech zadehtovaná. Při našich rekonstrukcích obvykle zachováme jenom historickou část komína nad střechou a do stavení zabudujeme dokonale těsnící moderní stavebnici.

Foto – Pohled zvenku na krásné nízké vikýře, které nenarušují příjemný dojem z šindelové krytiny

K zateplení podkroví