U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K NOVINKÁM VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

Kategorie: Právo | Autor: red

* Státní podpora byla od roku 2004 u nově uzavíraných smluv snížena z dosavadních 25 % na 15 % z ročně naspořených vkladů. Její maximální výše poklesla u nových smluv z 4500 na 3000 korun ročně. Pro dosažení maxima bude tedy třeba ročně vložit 20 tis. Kč.

* Další změnou je prodloužení “vázací doby” z pěti na šest let. Jde však pouze o minimální dobu trvání smlouvy, která se uzavírá a vždy uzavírala na dobu neurčitou.

* Počet státních podpor na jednu smlouvu není omezen. Lze tedy spořit a dostávat státní podporu ve výši, v jaké byla upravena předpisy v době uzavření smlouvy, třeba i deset a více let.

* Jediným omezením délky spoření je, že se nesmí “přespořit” cílová částka. U některých tarifních variant (starší “výhodnější” smlouvy) již dnes stavební spořitelny neumožňují zvýšit cílové částky nebo je podmiňují čerpáním úvěru či přechodem na nové aktuální podmínky.

* V případě úmrtí účastníka stavebního spoření přecházejí práva a povinnosti z něj vyplývající na pozůstalého manžela. Pokud tento dědic není, jsou práva i povinnosti ke stavebnímu spoření předmětem běžného dědického řízení (pokud se dědicové nedohodnou, že je převezme jeden z nich).

* Vklady účastníků stavebního spoření jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona

č. 83/1995 Sb., jsou pojištěny i stavební spořitelny, resp. vklady osob vedené v Kč na jméno, příjmení, adresu a datum narození vkladatele.

K NOVINKÁM VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ