U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K čemu je dobrý kompostér

Kategorie: Zahradní inspirace – zahrada od jara do podzimu | Autor: Jiří Savinec a Karel Štech

Ve většině evropských zemích řeší likvidaci kuchyňského i zahradního odpadu již několik desítek let pomocí kompostérů. Touto cestou lze totiž získat mimo jiné kvalitní organické hnojivo. Vyprodukovaná biomasa navíc zůstane v zahradě a lze ji využít

při rekultivaci půdy a při další výživě rostlin.

U nás se zahradním odpadem – přesněji živinami – zatím zacházíme velice nešetrně. Posečená tráva, listí, zbytky zeleniny, ovoce, okrasných rostlin i větve po průklestu končí často v popelnicích, na skládkách… Mnohdy se spalují na hromadách a kouřem pak zamořují široké okolí. Do kompostéru přitom můžete uložit všechen uvedený materiál, který se pouze rozseká nebo rozdrtí. K tomu lze použít drtič, případně sekeru. Nasekané větvičky a tuhé stonky navíc umožní přístup vzduchu do kompostéru. Vzduch je při aerobním rozkladu odpadu velice důležitý. Při uložení vrstvy 30 až 50 cm zelené hmoty (posečená tráva, lupení ze zeleniny nebo zelené listí), totiž dochází k samovolnému zahřátí na 50 až 70 °C, za což mohou tzv. termofilní bakterie. Takové teploty většinou zlikvidují semena plevelů i zárodky některých chorob. Aby nedošlo k anaerobnímu rozkladu (hnití) a tím i zkysnutí hmoty, vyplatí se silnější vrstvu odpadu poprášit 5 polévkovými lžícemi mletého vápence. Ještě lepší je dusíkaté vápno ve stejném množství. Po jeho aplikaci se z organické hmoty uvolní kyanamid, který účinkuje proti houbám, bakteriím a slimákům, navíc urychlí rozklad hmoty. Odstraní se též zápach, který doprovází zrání každého kompostu. Kompostér je třeba umístit na vhodné stanoviště, kde bude snadno přístupný. Samotný kompost je pak zralý za 6 až 12 týdnů. Většina na trhu dostupných kompostérů nemá přitom dno, což umožňuje přístup červům (dešťovky) do zrajícího kompostu. V místech s nadměrným výskytem je však nutné zabránit přístupu slimáků. Obvod kompostéru se proto vyplatí u země zasypat zeminou. Slimáci, kteří se dostanou dovnitř, zde totiž nakladou vajíčka, která se pak společně s kompostem rozšíří po zahradě. V kompostéru lze kromě odpadu ze zahrady zužitkovat i některé zbytky z domácnosti. Navíc s příchodem jara odpadne starost se sháněním zahradního substrátu.

 

K čemu je dobrý kompostér