U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Držení a nošení loveckých zbraní

Kategorie: Právo | Autor: ab

UPOZORŇUJEME

Podle zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, může držet a nosit lovecké zbraně a střílet z nich pouze držitel zbrojního průkazu skupiny C, pokud má platný lovecký lístek, a to v místech, kde je k tomu oprávněn podle zákona č. 512/1992 Sb., o myslivosti: Právo myslivosti je možné vykonávat pouze na honebních pozemcích. Nehonebními pozemky jsou pozemky zastavěné, nádvoří, dvory, zahrady a školky řádně ohrazené, náměstí, návsi, tržiště, ulice, cesty a parky uvnitř zastavěných ploch, železniční tratě, nádraží, silnice a hřbitovy. Podle vyhlášky č. 127/1996 Sb. je jednou z podmínek pro držení nebo nošení zbraně a střeliva posudek o zdravotní způsobilosti příslušné osoby. Tento posudek je výsledkem lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem (praktickým lékařem, u něhož je osoba registrována k léčebné péči), popřípadě psychologického a dalších potřebných odborných vyšetření, provedených na základě vyžádání tímto lékařem. Mezi nemoci, vady a stavy, podmiňující zdravotní nezpůsobilost, patří mimo jiné: poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (alkohol, drogy), poruchy vidění a nedoslýchavost, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci s ní, schizofrenie, snížená úroveň intelektu.

Držení a nošení loveckých zbraní