U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak zjistit majitele pozemku?

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

* Chtěl jsem koupit neudržovanou strž, sousedící s pozemkem mé chalupy. Lidé tam léta sypali odpad, chtěl jsem ji trochu zvelebit. Zjišťoval jsem na obecním úřadu, kdo je majitelem, ovšem nebyli schopni mi odpovědět. Na výpisu z katastru nemovitostí jsem získal označení majitele bez adresy. Navíc už dávno zemřel. Od koho tedy mohu pozemek koupit? Nemá majitele? Nebo patří nějakým dědicům? Jak je zjistím?

(J. S., Prostějov)

Jestliže skutečně nelze získat na obecním úřadu nebo od místních pamětníků či sousedů podrobnější údaje o zemřelém vlastníkovi, je nutné jít postupnými kroky. Prvním je zjistit ke jménu zemřelého vlastníka jeho bydliště. Bylo by to zřejmě východisko ke zjištění případných dědiců. Doporučuji pátrat v pozemkové knize a v její sbírce listin. K tomu je třeba znát parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží. Podobně lze pátrat i v operátu bývalého pozemkového katastru, v němž měl každý vlastník založený pozemnostní arch s uvedením parcel, které vlastnil, s adresou bydliště. Je vhodné nahlédnout také do sbírky listin katastru nemovitostí a dozvědět se, kdy a podle jakého dokladu byl vlastníkovi založen list vlastnictví a znovu prohlédnout seznam vlastníků (to vše lze zjistit od r. 1993 u katastrálního úřadu, v letech 1964 – 1992 v evidenci nemovitostí). Přitom nelze vyloučit, že vlastník pozemek prodal a listina nebyla do katastrální evidence předložena. Další informace o vydání rozhodnutí ve věci dědictví někdy může podat územně příslušný notář (do roku 1992 to byli státní notáři, od 1993 jsou notáři soudní komisaři). Nevylučuji ani získání informací od územně příslušného finančního úřadu, který sdělí, zda a kdo platí z uvedeného pozemku daň z nemovitostí. Pokud bude vše bezúspěšné, je nutné obrátit se na příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který by řešil věc jako opuštěný majetek (nebo “odúmrť”) a podal příslušný návrh soudu.

Jak zjistit majitele pozemku?