Jak využít bohatství českých lázní

Karlovy Vary

Využívání přírodních léčivých zdrojů patří mezi staletími prověřené, nejstarší léčebné prostředky lidstva. Česká republika se stala díky tradici dlouhé několik set let, více než třiceti lázeňským místům, vysoce kvalitní lékařské péči, stovkám léčivých pramenů a bohatým nalezištím peloidů (slatina, rašelina a bahno) jednou ze světových lázeňských velmocí. Zároveň jsou české lázně svou rozmanitostí a velice pestrou nabídkou přístupné téměř komukoliv. I vy můžete těžit z bohatství naší země. Stačí vědět, jak na to. České a moravské lázně jsou unikátní díky osvědčenému propojení lékařské vědy se sílou přírodních léčivých zdrojů. Léčba je založena na využití minerálních vod, peloidů, přírodních plynů a také na pozitivním vlivu klimatu. Namísto chemických léčiv nabízí tradiční lázeňská péče návrat k přírodě a jejímu bohatství. Blahodárné působení lázeňské kúry přetrvá delší dobu po jejím ukončení, ať už jde o léčbu konkrétních zdravotních potíží nebo jejich prevenci, relaxaci či omlazení organismu.

Nebojtesezeptatsvéholékaře

Karlovy Vary

V současné době u nás existují tři typy lázeňské péče: komplexní, kdy veškeré náklady na léčení i pobyt hradí zdravotní pojišťovna a na dobu pobytu v lázních vám lékař vystaví pracovní neschopenku. Dále příspěvková, kdy pojišťovna hradí vyšetření a léčbu, ale sami si hradíte náklady na ubytování a stravování a lázeňskou péči čerpáte ze své dovolené. A konečně kdy si jako samoplátce si hradíte vše sami.
Lázeňská péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění se týká především léčby vážnějších zdravotních stavů i chronických problémů, k rekonvalescenci po operacích či doléčení poúrazových stavů. Jako samoplátce budete volit lázně v případě prevence onemocnění, posílení imunity, regenerace organismu či relaxace a odpočinku.
O možnostech lázeňské péče by vás měl zpravidla informovat váš lékař, který zná váš zdravotní stav a diagnózu. Bohužel i zde dochází často k tomu, že lékaři nejsou v tomto směru dostatečně aktivní či informovaní, proto můžete převzít i vy iniciativu do vlastních rukou a sami se lékaře na lázně zeptat. Nárok na lázeňskou péči je zcela jasně definován konkrétní vyhláškou ministerstva zdravotnictví, tzv. indikačním seznamem pro lázeňskou péči, který se od nového roku nijak nezměnil. K úpravě této vyhlášky zcela jistě dojde, tzv. křížkové lázně však prozatím fungují podle stále stejných pravidel. Pokud se chcete sami dozvědět, při jakých zdravotních potížích a problémech máte nárok na lázně, podívejte se na webové stránky Svazu léčebných lázní ČR, kde najdete kompletní přehled zdravotních problémů i příslušné lázně, v nichž se léčí.

Láznějakosoučástzdravéhoživotníhostylu

Karlovy Vary

Nabídka českých lázní se samozřejmě neomezuje pouze na klasické léčebné pobyty, ale zahrnuje také populární wellness programy. Lázně se stávají součástí aktivního odpočinku a životního stylu moderní rodiny. Stále větší oblibu si získávají i antistresové manažerské programy, redukční a detoxikační kúry. Díky výraznému efektu a dlouhodobému působení jsou pobyty v lázních vyhledávané i těmi, kdo chtějí dopřát svému organismu omlazení.
Rozhodnete-li se jet do lázní jako samoplátce, nemusíte se bát, že vás pobyt finančně „zruinuje.“ Rozsáhlé možnosti v oblasti ubytování i služeb činí pobyt v českých lázních finančně dostupný pro každého, ať už se pojedete léčit, aktivně odpočívat nebo jen tak relaxovat.
Všechny podstatné informace o léčebných lázních v České republice získáte na webových stránkách Svazu léčebných lázní – www.lecebne-lazne.cz. Najdete zde také přehled lázeňských míst i návod, jak se do lázní dostat, ať už jako samoplátce nebo prostřednictvím zdravotní pojišťovny.

TEXT: REDAKCE
FOTO: REDAKCE

 

 

 

 

 

 

 

Jak využít bohatství českých lázní