Jak (ne)pracovat z domova – 5 úskalí homeworkingu

Práce z domova vypadá na první pohled lákavě. Řada lidí si představuje klidné dny, konferenční hovory v županu, úsporu času nutného na cestu do a z práce a vyšší produktivitu díky méně rušivým prvkům než v tradiční kanceláři.

 

 

Pro rodiče malých dětí pak představuje práce z domova jedinečnou možnost, jak skloubit pracovní nasazení a péči o rodinu. „Ve skutečnosti má i práce z domova svá úskalí – především vyžaduje vysokou míru sebekázně a vůli vzdělávat se,“ říká Marie Thunová, marketingová manažerka Počítačové školy Gopas.

Místo v kanceláři budeme vyřizovat pracovní záležitosti z pohodlí domova nebo z kavárny, zkrácené úvazky budou čím dál větší samozřejmostí a zaměstnavatele už nebude zajímat, kolik hodin prací strávíme, ale co vyprodukujeme. Alespoň to tvrdí výsledky studie, kterou si ke svému stoletému výročí nechala vypracovat společnost Esselte.

„Celý svět postupně směřuje k částečné nebo i plné práci z domova. Dá se říci, že už dnes platí, že práce není tam, kde je kancelář, ale tam, kde jste vy – tedy doma, v autě, v kavárně, u klienta, ale bohužel třeba i na dovolené,“ doplňuje Martin Kula. Z tohoto posunu profitují obě strany: zaměstnanec může lépe organizovat svůj čas, nemusí trávit hodiny v kolonách a může trávit více času s rodinou; zaměstnavatel zase výrazně šetří náklady na provoz kanceláře.

Přesto studie ukazuje, že i tolik žádoucí práce z domova může přinášet určité problémy. „Některým lidem může chybět přítomnost kolegů, izolovanost, sociální kontakt, mohou si stěžovat na nedostatek přímé komunikace. A nikdo neví, jaké dlouhodobé dopady na lidský život přinese fakt, že budeme neustále na příjmu,“ komentuje Martin Kula z Esselte. Podle něj může častěji docházet například k syndromu vyhoření.

 

 

Jak z domova pracovat efektivně a čeho je třeba se vyvarovat? Uveďme si na pravou míru několik tvrzení, která máme často s prací z domova spojená.

  1. Mohu pracovat, když se mi to zrovna hodí – s touto zásadou brzy zjistíte, že je večer a vy jste ještě moc neudělali, zato jste stihli spoustu zábavných činností. Je třeba stanovit si závazná pravidla a plán práce včetně termínů dokončení jednotlivých úkolů, a důsledně je dodržovat. Dobré je používat nějakého softwarového pomocníka, který bude dlouhodobě sledovat vaše pracovní činnosti – je zajímavé zjistit, jakou část doby strávené prací věnujete na „placené“ činnosti, kolik času spolkne komunikace a podpůrné činnosti.
  2. Mohu pracovat kdekoli – vzít si notebook do postele a pustit si k tomu televizi také není cesta k efektivnímu zapojení. Pokud to s prací z domova myslíte vážně, je třeba mít svůj pracovní kout, kde se oprostíte od rušivých vlivů, máte tam vybavení, které ke své práci potřebujete a v ideálním případě zde nevykonáváte jiné činnosti.
  3. Já přece zvládnu práci i provoz domácnosti najednou – pokud chcete být efektivní, je třeba oddělit práci a běžné domácí provozní činnosti. Naučte se vyčlenit si čas, kdy se budete soustředit opravdu jen na práci, kdy nebudete řešit osobní telefonáty, komunikaci na sociálních sítích, pročítání informací na internetových portálech, ani prádlo v pračce, neumyté nádobí nebo složenky. Zvláště náročné je skloubit práci z domova se zbytkem rodiny, pokud je přítomen.
  4. Kam bych chodil, pracuji přeci z domova – dlouhodobá práce z domova může vést ke ztrátě sociálních vazeb, pokud se nepostaráte o opak. Odborníci doporučují vyčlenit si alespoň 1 den v týdnu ke schůzkám s partnery, kolegy, nebo se zákazníky. Pokud to povaha vaší práce nevyžaduje, sejděte se alespoň s někým na oběd, zapojte se do oborových diskusních skupin a organizací, nebo prostě jen do sportovního klubu, kam budete pravidelně docházet.
  5. To, čím se živím, umím, víc nepotřebuju – s tímto přístupem časem ztratíte profesní kredit a budete zbytečně ztrácet čas činnostmi, které můžete zautomatizovat. Práce z domova vyžaduje zvládnutí výpočetní techniky alespoň na uživatelské úrovni. Samozřejmostí je vzdělávání v oblasti vašeho podnikání, ale ani v obecné rovině nestačí pouze rutinně využívat „své“ postupy – zvláště nové komunikační prostředky a řada malých softwarových pomocníků pomůže ušetřit spoustu času.

 

 

„Homeworking oproti klasické práci v kanceláři klade vyšší nároky také na zvládání některých tzv. měkkých dovedností, k nimž patří zejména sebekázeň a sebeřízení, schopnost zorganizovat si čas, nebo komunikační dovednosti. Většinu těchto dovedností je možné osvojit si formou tréninku a praxí. Proto jsou zapotřebí nejen odborná školení z oblasti IT, ale i kurzy pro začínající uživatele, školení time-managementu, nebo kurzy osobnostního rozvoje,“ upřesňuje Marie Thunová.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: GOPAS, ESSELTE, NÁBYTEK MAX, EVRI DESIGN, LOGITECH

 

 

 

Jak (ne)pracovat z domova – 5 úskalí homeworkingu