U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak na dřevomorku a jiné dřevokazné škůdce

Kategorie: | Autor:

Po dlouhé zimě přichází čas oprav chat, chalup, altánků a jiných staveb ze dřeva. Jde o materiál, který je pevný a přitom lehký, má dobré tepelně izolační a rezonanční vlastnosti, je lehce opracovatelný, odolný proti chemické korozi a velmi působivý. Nevýhodou je jeho malá odolnost proti povětrnostním vlivům a dřevokazným škůdcům (dřevokazný hmyz, plísně, houby). Kvalitní ochranou však lze jeho životnost prodloužit. Dřevokazný hmyz znehodnocuje dřevo svými larvami, které se dřevem živí. Jejich působením ztrácí dřevo pevnost a rozpadá se. Nejrozšířenější jsou pilořitky, tesaříci, červotoči aj. Vyplatí se průběžně kontrolovat stav krovů, podbití apod. Důležitá je také kontrola zdiva, kterým mohou dřevokazné houby prorůstat. Dřevo, viditelně napadené dřevokaznými houbami, zvláště dřevomorkou domácí, je nutné opatrně odstranit, a to nejméně s přesahem 0,5 m do jeho zdravé části. S napadeným dřevem je třeba obezřetně manipulovat (vkládat do igelitových pytlů), aby nedošlo k rozšíření dřevomorky, a napadené dřevo ihned spálit. Proti všem dřevokazným škůdcům existují kvalitní přípravky. Řada přípravků Lignofix řeší prevenci i sanaci dřeva komplexně. Po aplikaci si můžeme být jisti, že jsme se zbavili nejen dospělého hmyzu, ale i vajíček a larev. Lignofix výborně účinkuje také na dřevokazné plísně a houby a dobře si poradí i se zmiňovanou dřevomorkou domácí. Životnost ochrany je garantována minimálně 10 let. Aplikace přípravků je velice snadná (nátěr, postřik, namáčení). Je třeba dodržet základní technologické postupy. Povrch dřeva musí být zbaven zbytků starých nánosů, nečistot, barev, kůry a lýka, aby byl styk a smáčení dřeva ochranným přípravkem maximální. Účinnost přípravků dokládají nejen spokojení zákazníci, ale také spolupráce se státním Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, který účinnost přípravků Lignofix kontroluje.

Jak na dřevomorku a jiné dřevokazné škůdce