U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak izolovat hadici?

Kategorie: Dílna | Autor: Vladimír Procházka

Potřebuji přivést vodu ze šachty obecního vodovodu do chaty. Již v hloubce 50 – 60 cm je však rostlá skála, a tak nejsem schopen uložit ji do požadované nezámrzné hloubky 80. Chata navíc není podsklepená, proto nemohu vést hadici z výkopu sklepem, a všude již jsou definitivní podlahy, které nemohu porušit. Lze vést hadici podle stěny chaty a zhruba ve 40 cm stěnou do vnitřku?

(M. A. Praha)

Tam, kde je hloubka menší než požadovaná, bylo by dobré nejprve opatřit trubku izolačním návlekem nebo jinou vhodnou tepelně izolační hmotou a pak ji vsunout do chráničky, tedy do novodurové trubky nebo umělohmotné kanalizační trouby. Konec chráničky je třeba dokonale zabezpečit proti vniknutí vlhkosti, drobným živočichům a hmyzu. Různých těsnicích materiálů i lepidel je na trhu velký výběr. Vlastní zásyp kolem potrubí by měl být z porézního materiálu – škváry, písku apod., teprve pak přijde zemina. Je-li terén suchý, nemusí se drenážovat. V opačném případě by nebylo od věci z nejnižšího místa odvést vodu ze dna výkopu. To je nutné posoudit na místě. K druhé části otázky: u chaty vyzděte malou šachtu až nad úroveň, kde bude potrubí vstupovat do objektu: půdorysný rozměr 45/45-60/60 cm s ohledem na to, máte-li pozemek v nížině či v horách, na výsluní nebo v mrazové kotlině. Nad terénem osaďte dvířka pro obsluhu uzavíracího ventilu a na zimu vyplňte dutinu sloupku tepelně izolujícím materiálem (polystyrén, minerální plst v nějakém obalu, ale třeba i seno, sláma apod.). Otevíratelnou stříšku přiklopíte, zajistíte proti vandalům zámkem a potrubí by vám, pokud jste provedl práci pečlivě, nemělo zamrznout. Rada místního instalatéra by nebyla na škodu. Nejjednodušší však je nedělat žádná izolační opatření a na zimu vodu z celého objektu, včetně přípojky, vypustit (nezapomeňte na WC mísu včetně nádobky na vodu a sifony umyvadla, vany nebo sprchy). To ovšem v případě, že objekt nevyužíváte i v zimě.

KRESBY VLADIMÍR PROCHÁZKA A FX

Jak izolovat hadici?