U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

HRUŠNĚ NEPRÁVEM OPOMÍJENÉ

Kategorie: Zahrada | Autor: Připravili Jaroslav Kraus a hel

PĚSTUJEME

Hrušky u nás dříve patřily, hned po jablkách, k nejoblíbenějšímu ovoci. Postupně svoji popularitu ztrácely a dnes jsou naopak nedoceněné. Přitom mají velmi dobré chuťové vlastnosti. Například chutnají sladčeji než jablka – a nemají vyšší obsah cukru. Obsahují totiž jen málo kyselin, takže jejich sladkost není ničím tlumená. Kromě toho mají hodně vitaminu B2, laktoflavinu a minerálních solí, v nichž převažují zásadotvorné látky. Dobře působí na nervy, pomáhají v odbourávání přebytečného tělesného tuku a proti zácpě. Hrušně netrpí tolik chorobami a škůdci jako jabloně, dožívají se vyššího věku a dosahují větších výnosů.

Zásady pro pěstování

Hrušním bychom měli připravit takové podmínky, na kterých byla tisíciletí zvyklá ve své původní přímořské vlasti – Francii, Belgii nebo Anglii. Tam je podnebí příznivější, s menšími rozdíly teplot mezi létem a zimou, dnem a nocí a je zde i dostatek vláhy. Obecně se jim lépe daří ve středních polohách, ale vybrané odrůdy lze úspěšně pěstovat až do výše 400-500 metrů nad mořem (viz tabulka). Půda pro hrušně má být hluboká, propustná, nejlépe hlinitá sdostatkem živin. K dobré výsadbě patří kvalitní dvouleté stromky na kdouli typu C (bez virózy) – zaručuje menší růst. Stromek má mít kmínek asi 60 cm vysoký s korunou se čtyřmi výhony. V dalších letech kosterní větve udržujeme v úhlu 45° a výchovným řezem je zakracujeme, aby zesílily. Střední výhon potlačujeme, aby jen málo převyšoval kosterní větve, aby hrušeň nerostla do výšky. V budoucích letech musíme pečovat o dobré osvětlení – v celé koruně hrušně. Hrušně jsou cizosprašné a proto vysadíme alespoň tři odrůdy. Je také možné do jednoho stromu naroubovat odrůdy s postupnou konzumní zralostí (například kombinaci odrůd Konference – Erika – Bohemika).

Sklizeň plodů

Průběh vegetace a dobu uzrání u hrušní silně ovlivňuje nadmořská výška. Pro dobré uskladnění zejména pozdních odrůd je důležitý termín sklizně. Dozrávání plodů se projevuje tvořením oddělovací vrstvičky mezi stopkou plodu a plodonošem a změnami uvnitř plodů. Plody se nesmějí podtrhnout, ale zároveň nesmíme čekat až začnou padat. Předčasnou sklizní se u pozdních odrůd hrušní zkrátí doba konzumní zralosti a trvanlivost při skladování. Dobu konzumní zralosti u podzimních odrůd (například odrůda Konference) můžeme prodloužit postupnou sklizní – probírkou zralejších plodů.

_________________________

TVAROVÁNÍ HRUŠNÍ

Tvarování do stěn je často jedinou možností úspěšného pěstování jádrovin (ale i broskvoní, meruněk, višní a vinné révy) v našich drsnějších podmínkách. Pro tvarování jsou vhodné jen odrůdy rezistentní vůči padlí a strupovitosti, plodící na krátkém dřevě. Odrůdy musí být naočkovány na slabě vzrůstných podnožích. Pro jádroviny je nejvhodnější tzv. vodorovný kordon. Předpokládá však přísný výchovný řez a vyvazování ovocného stromu v pravý čas. Hrušním, které rovněž plodí na krátkém dřevě, nejvíce vyhovují slunná a teplá místa při zdech. Základem úspěchu pěstování ovocných stěn je tedy správný výběr místa, odrůd, podnože a pravidelný řez.

Postup při tvarování vodorovného kordonu:

1. Předem natáhněte dráty nejméně ve třech řadách, ve vzdálenosti 0,6 m od zdi a 0,6 m od sebe. Na jaře vysaďte 1-2letého očkovance bez postranních výhonů. Stromky vysazujte 3,5-4,5 m od sebe. Vedoucí výhon zkraťte tak, aby poslední pupen přesahoval asi 50 mm první natažený drát a pod ním byly 2 zdravé pupeny.

2. Na konci jara vyraší výhony. Dva postranní výhony vyvažte podložené tyčkami k nataženým drátům tak, aby s centrálním výhonem svíraly úhel 45°. Rovněž centrální výhon (budoucí kmen) se vyváže k tyčce. Ostatní obrost se v průběhu léta zakracuje. Koncová očka tří výhonů musíte zachovat.

3. V zimě opatrně ohněte a přivažte dva postranní výhony pro první patro k nejspodnějšímu drátu. Hlavní výhon opět zkraťte asi 50 mm nad dalším nataženým drátem. Musí mít 3 zdravé pupeny: z prvního bude pokračovat dřevina vzhůru, z dalších dvou založíte další patro. Dále pokračujete obdobným způsobem.

4. V letním období se výhony na spodních ramenech zakracují za 3.-4. listem na plodonosný obrost.

5. Po dosažení požadovaného počtu pater ponecháte při zimním řezu jen 2 očka, ze kterých pěstujete poslední patro kordonu.

______________________________________

ODRŮDY HRUŠNÍ VHODNÉ DO NAŠICH PODMÍNEK

Tradiční odrůdy

Odrůda    
   Vhodnost pro    
   Konzumní    
   Význam

   
   
   nadmořskou výšku    zralost    
   
   odrůdy

Avranšská    
   do 350 m    
   říjen    
   
   vedlejší

Boscova lahvice    do 350 m    
   září, říjen    
   základní

Clappova    
   do 500 m    
   srpen, září    
   základní

Červenová    
   do 500 i výše    
   červenec    
   vedlejší

Grosdemange    
   do 350 m    
   prosinec, leden    vedlejší

Generál Leclerc    do 500 m    
   září, říjen    
   základní

Charneuska    
   do 500 i výše    
   říjen, listopad    
   vedlejší

Jeane de Arc    
   do 500 m    
   leden, únor    
   vedlejší

Konference    
   do 500 m    
   říjen, listopad    
   základní

Lucasova    
   do 350 m    
   listopad    
   základní

Pařížanka    
   do 350 m    
   leden, únor    
   vedlejší

Williamsova    
   do 350 m    
   září    
   
   základní

Novější odrůdy

Alfa    
   
   do 350 m    
   srpen    
   
   základní

Amfora    
   do 350 m    
   říjen, listopad    
   vedlejší

Beta    
   
   do 350 m    
   prosinec, leden    vedlejší

Bohemica    
   do 500 m    
   leden, únor    
   základní

Delta    
   
   do 500 m    
   prosinec    
   vedlejší

Diana    
   
   do 500 m    
   září, říjen    
   základní

Dicolor    
   do 350 m    
   prosinec, únor    vedlejší

Dita    
   
   do 350 m    
   prosinec, leden    vedlejší

Erika    
   
   do 500 m    
   prosinec, leden    základní

Jana    
   
   do 350 m    
   listopad, prosinec    vedlejší

Laura    
   
   do 350 m    
   srpen, září    
   vedlejší

Nela    
   
   do 500 m i výše    leden, únor    
   základní

Nitra    
   
   350-500 m i výše    srpen, září    
   základní

Radana    
   do 500 m    
   srpen    
   
   základní

Vila    
   
   do 500 m    
   říjen, listopad   
   vedlejší

Se vzrůstající nadmořskou výškou nastává posun konzumní zralosti. Např. podzimní odrůda Konference vydrží ve 3. pěstitelské zóně (tj. do 500 m) až do Vánoc a podzimní odrůda Charneuská až do února.

Slabší růst mají odrůdy: Červencová, Williamsova, Thirriotova, Konference, Lucasova, Jeane d´Arc, Grosdemange; z nových odrůd Diana, Amfora, Jana, Bohemica, Delta, Konvert.

Střední růst mají: Clappova máslovka, Boscova lahvice, Pařížanka, Charneuská, Robertova děkanka; z nových odrůd např. Radana, Dicolor, Astra, Beta, Nela, Vonka.

HRUŠNĚ NEPRÁVEM OPOMÍJENÉ