U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Hnědé uhlí opět na scéně

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Ještě před deseti lety bylo hnědé uhlí hlavní surovinou pro vytápění venkovských domů. Nedostatkem starých typů kotlů na uhlí byla malá účinnost spalování (asi 60 %), obtížná regulovatelnost, potřeba časté kontroly kotle a doplňování paliva, neekologické spalování a požadavek kvalifikované obsluhy. Situace se však změnila. Ceny plynu, topných olejů a elektřiny se podstatně zvýšily a hnědé uhlí je opět na scéně. Obavy ze zhoršení kvality ovzduší v důsledku návratu k uhelným kotlům však již nejsou opodstaněné. Pod tíhou ekologické legislativy a nových evropských norem ustupují staré kotle novým technologiím. Moderní kotle na uhlí s řízeným spalovacím procesem a automatickou regulací teploty jsou vhodné pro teplovodní soustavy, podlahové vytápění, teplovzdušné jednotky i pro ohřev vody v bojlerech či bazénech. Produkce emisí škodlivin je v porovnání s odhořívacími kotli několikanásobně nižší. Nižší je i spotřeba uhlí pro výrobu stejného množství tepla. Kotle atestované podle evropských norem ve kvalitativní třídě 2 a 3 mají účinnost kolem 80 % a jejich parametry se blíží kotlům na plynná či kapalná paliva. Také obsluha je pohodlnější. Ovládání je automatické. Uhlí se přikládá 1x za 3 dny a je do místa hoření cyklicky dávkováno otáčejícím se roštem v optimálním množství a v malé vrstvě. Každá část uhlí má pro hoření dostatečné množství kyslíku. Komín od správně seřízeného kotle ani proti jasné obloze téměř nekouří. Kotel vždy produkuje jen potřebné množství tepla, takže nehrozí nebezpečí přetápění. Jednou seřízený kotel již nevyžaduje soustavnou pozornost a udržuje kvalitu spalování v celé topné sezoně. Důležitá je i možnost “skokového” snížení výkonu při výpadku elektrické energie (nefungují oběhová čerpadla) – již nehrozí přehřátí soustavy, neboť kotel samovolně přejde do režimu vypnuto. Palivo se ale udržuje ve žhavém stavu, tzv. stáložár. Takto vypnutý kotel může zůstat až 48 hodin bez přívodu elektrické energie a nevyhasne. Relativní nevýhodou nové generace kotlů je vyšší pořizovací cena v porovnání s předchozími typy. Celková bilance výroby tepla však pořizovací náklady rychle vrátí.

FOTO – Automatický kotel na uhlí PV 40 firmy Ekoefekt

Hnědé uhlí opět na scéně