U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

HLEDAJÍ SE ZELENÍ ANDĚLÉ

Kategorie: Zajímavosti | Autor: red

Mnoho z vás, čtenářů, už si zvyklo na svých cestách poslouchat mimořádné relace Zelené vlny, které si naladíte v programu ČRo1 – Radiožurnálu. Vysílání informuje o aktuálním, důvěryhodném dopravním zpravodajství. Každou informaci o dopravní nehodě se snaží zpravodajové ověřovat a porovnávat. Sejdou-li se informace o jedné události z více zdrojů, je to jedině dobře – řidiči jsou prostřednictvím Zelené vlny na nebezpečí objektivně a aktuálně upozorněni. V současné době buduje Centrum dopravních informací Policie České rupubliky ve spolupráci s Českým rozhlasem, Autoklubem Bohemia Assistance, s ČESMADEM Bohemia a se Zelenými anděly celorepublikový otevřený systém sběru informací založený na množství zdrojů; systém poskytuje zprávy i dalším rádiím. A kdo je to vlastně Zelený anděl – patron bezpečnosti a plynulosti silničního provozu? Tím se může stát každý, kdo se často a pravidelně pohybuje v silničním provozu, má mobilní telefon a zaregistruje se na adrese Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, nebo vyplní formulář na internetových stránkách. Posílejte svoji adresu a číslo mobilního telefonu (popř. e-mail), na obálku připište heslo “Zelený anděl”.

HLEDAJÍ SE ZELENÍ ANDĚLÉ