Ekologické toalety

Ekologické separační toalety

Ekologické separační toalety jsou konstruovány tak, že dochází k oddělení tuhého a tekutého odpadu a obě složky lze nadále použít ke kompostování nebo hnojení. Oddělením jednotlivých složek se zabrání vzniku latrínového zápachu.
Toalety splňují veškeré požadavky na komfort užívání, navíc jsou šetrné k životnímu prostředí. Nezanedbatelná je finanční i časová úspora – odpadá nutnost budování septiku nebo čističky i shánění úředních povolení.
Ceny toalet a vestaveb se pohybují od 1536 Kč.

www.protimex.cz

Ekologické toalety