U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2011

Kategorie: Právo | Autor:

Od ledna 2011 se zásadně mění zákon o daních z příjmů (135 změnových bodů, přičemž některé se použijí ještě i pro zdaňovací období 2010). Kromě legislativně technických zpřesnění jde např. o snížení slevy na poplatníka o 100 Kč měsíčně (povodňová daň), zdanění některých doposud osvobozených příjmů fyzických osob, zdaňování stavebního spoření, upřesnění využití paušálu na dopravu, rozšíření zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění. Změnami byl dotčen i zákon o rezervách. V publikaci jsou všechny prováděcí předpisy, aktuální sdělení a pokyny vydané ministerstvem financí.

Více informací na www.dpr.sagit.cz.

Sagit, 256 stran, cena 95 Kč

Popisy k obrázkům

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2011