U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DAŇ SILNIČNÍ, Z NEMOVITOSTÍ, DĚDICKÁ AJ.

Kategorie: Právo | Autor:

TIP!

Nakladatelství Sagit vydalo publikaci Daň silniční, z nemovitostí, daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí ÚZ č. 577. Obsahuje aktuální texty 7 zákonů a vyhlášek; dále smlouvu mezi ČR a SR o zamezení dvojího zdanění a přehled všech platných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a dalšími zeměmi. Ke změnám došlo v zákoně o dani z nemovitostí a v zákoně o dani dědické, darovací a z převodu z nemovitostí, ve kterých jsou již v samostatných rámečcích zapracovány také změny účinné od 1. ledna 2007.

Sagit, 64 stran, cena 47 Kč

Knížky z nakladatelství Sagit si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

DAŇ SILNIČNÍ, Z NEMOVITOSTÍ, DĚDICKÁ AJ.