U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MOŽNOSTI VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ

Kategorie: Stavba | Autor: ing. Jiří Šála

Pro optimální vnitřní pohodu je nejvhodnější masivní zateplení obvodových stěn. Omezuje se tak kondenzace, která se vytlačuje směrem z konstrukce a zároveň je kondenzátu méně. My však hovoříme o starých chalupách, u nichž venkovní izolace až na výjimky nepřicházejí v úvahu.

Masivní tepelné izolace jsou však problémové – je zde velké riziko snížení životnosti dřevěných trámů zkondenzovanou vlhkostí a zároveň tepelné mosty v místech napojení vnitřních stěn a stropů mají vyšší pravděpodobnost poruch.

   Vhodným řešením jsou tepelně izolační omítky, které se velmi dobře snášejí dokonce i s roubenkami. Některé z nich mají tepelnou vodivost blízkou dřevu, tedy dvojnásobnou proti polystyrenu nebo vláknitým materiálům, a dají se nanášet do tloušťky až 6 cm (ve dvou vrstvách). S nimi stěna tolik neprochládá a její povrch je teplejší, příjemný na dotek. Tyto omítky mají zároveň schopnost nabrat do sebe i trochu vlhkosti – a zase ji odpařováním vypustit. To je možná stejně podstatné jako jejich tepelně izolační vlastnost.

   Izolace na vnitřním povrchu má jednu výhodu: když se zatopí, místnost se rychle vyhřeje. Ale pak také rychleji vychladne. Její použití má i další úskalí. Zateplíme-li totiž vnitřní plochy venkovních stěn, vznikají v místech jejich kontaktů se stropy a příčkami neodstranitelné tepelné mosty. Pokud se tedy pro vnitřní izolaci rozhodneme, může nám pomoci instalace izolačních límců. Jde o zhruba 30 – 50 cm široké pásy izolačního materiálů (o poloviční tloušťce), které umístíme návazně na příčky, na strop i do podlahy. Pokud to neuděláme, bude naopak v místech těchto kontaktů docházet k vysokým únikům tepla a povrch přilehlých konstrukcí se podchladí.

   Uvažujeme-li o vnitřním zateplení chalupy, je velmi užitečné izolovat stěny oddělující světnici od síně, vždy z chladné strany, tedy ze síně. Díky tomu se sníží spotřeba tepla, povrch této stěny je příjemný a lze ji využít v plné šíři.

Popisy k obrázkům

Dřevo patří k příjemným materiálům pro vnitřní zateplení

Autor fotografií: FOTO M. MAŠÍN A AZB

MOŽNOSTI VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ