Co spalovat v kamnech

Rubrika: Právo

Co spalovat v kamnech

Pokud v kamnech topíte dřevem nebo uhlím, pak topíte správně. Rozhodně není možné pálit v kamnech odpady, ač je to zdánlivě jejich nejjednodušší likvidace.

V žádném domácím topeništi se nevytvářejí teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky z odpadů bezpečně zlikvidovaly. Spalování odpadu v topeništích je tedy nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné. Co tedy rozhodně nelze v kamnech pálit?

  • Plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů.
  • Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením se rovněž vyprodukuje velké množství dioxinů.
  • Zbytky jídla, tráva ze zahrady – tyto materiály lze kompostovat, případně třídit, jinak patří do směsného odpadu a do kontejneru na odpad z obecní městské zeleně.
  • Celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev. Patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír.
  • Obaly tetrapak – jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu – patří rovněž do kontejneru na tříděný odpad.
  • Nebezpečné odpady, jako jsou baterie, barvy, léky; ty se odevzdávají na sběrná místa a v lékárnách.
  • Pneumatiky, které by se měly odevzdávat u výrobce.

Na závěr je třeba upozornit, že 1. 9. 2012 vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší, který byl přijat dne 2. 5. 2012 a byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 201/2012. Zákaz pálení odpadů bude platit i podle tohoto zákona.

TEXT: BARBORA PEKOVÁ

Co spalovat v kamnech