Co je dobré vědět o e-cigaretách

Vapování, aerosol, e-liquid. To jsou nejčastější výrazy, které lze zaslechnout v souvislosti s užíváním elektronických cigaret. Pojďme si ujasnit, jak se liší od klasických cigaret, jaké mají dopady na zdraví i co o nich říká legislativa.

vapování

Při používání e-cigarety vdechuje uživatel aerosol namísto kouře. Foto: Shutterstock

Na úvod je potřeba vysvětlit několik základních pojmů. V prvé řadě je to způsob používání, elektronické cigarety neboli e-cigarety se nekouří, nýbrž vapují, inhalují. Vapování je ovšem širší pojem a zahrnuje v podstatě vdechování jakýchkoliv výparů. V elektronické cigaretě se vytváří aerosol (lidově a ne úplně přesně řečeno pára), který „kuřák“ vdechuje. Právě toto je podstatný rozdíl, protože u klasické cigarety jsou vdechovány zplodiny vznikající při spalování tabáku.

E-cigarety a zdraví

Jednou z hlavních věcí, které kuřáky a uživatele e-cigaret zajímají, je právě otázka zdravotních dopadů. Jsou e-cigarety „zdravější“ než klasické cigarety? Dají se využít při odvykání kouření? Koncentrace zdraví škodlivých a rakovinotvorných látek v aerosolu je u e-cigaret mnohonásobně nižší než v kouři z klasických cigaret. Jsou tedy méně rizikovou variantou získání nikotinu.

e-cigareta

Co se týče dopadů na zdraví, je elektronická cigareta lepší variantou než klasická. Foto: Shutterstock

Vdechování nikotinu a dalších chemických látek v jakékoliv podobě ovšem nelze obecně považovat za zdraví prospěšné. Elektronické cigarety se neobejdou bez kapalných náplní, které se označují jako e-liquid nebo jen liquid. Jedná se obvykle o roztoky na bázi vody, které neobsahují žádné oleje. Právě oleje jsou při vapování e-cigaret rizikovou záležitostí.

Nebezpečné jsou především olejnaté látky s výtažky z marihuany. V USA, kde před časem proběhla ,epidemie‘ poškození plic při vapování, obsahovaly některé náplně sloučeniny vitaminu E, který se do olejů přidává kvůli zahuštění. Ten pravděpodobně stál za uvedenými problémy. Jednalo se o přibližně 3 000 případů poškození plic a 60 úmrtí. Panika, která v této věci vznikla v médiích, bohužel vrátila řadu uživatelů e-cigaret k běžným cigaretám. V této souvislosti je ale dobré připomenout, že stejný počet úmrtí v USA způsobí kouření cigaret zhruba každou hodinu,“ přibližuje prof. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a upozorňuje na rizika nelegálních a neregistrovaných, tedy nekontrolovaných výrobků, které jsou nebezpečné stejně jako jejich domácí upravování.

e-cigareta

Důležitá je kvalita náplně. Riziko představují olejnaté látky, zejména s výtažky z marihuany. Foto: Shutterstock

Až čas ukáže

Přesné dopady vapování na zdraví nejsou zdaleka tak dobře prozkoumány a popsány jako důsledky kouření klasických tabákových výrobků. E-cigarety jsou v porovnání s nimi ve světě kouření naprostými nováčky a na rozbor dlouhodobých dopadů si tak budeme muset počkat. Přestože vapování má na rozdíl od kouření díky absenci spalování (přísunu dehtu a dalších tisícovek škodlivin) méně nežádoucích vlivů na zdraví, stále se jedná o zdroj nikotinu a dalších chemikálií.

K problematice vapování mladistvých zveřejnila statistiku například Lékařská fakulta Harvardovy univerzity, podle níž se v roce 2018 k vapování dostalo téměř 40 % amerických středoškoláků. U náctiletých, kteří vyzkoušejí vapování, je podle dosavadních poznatků větší pravděpodobnost, že začnou kouřit klasické cigarety, než u vrstevníků, kteří e-cigarety nevyzkoušeli.

Právní stránka

zákaz používání e-cigaret

Na zákaz používání e-cigaret ve vnitřním a vnějším veřejném prostoru upozorňuje piktogram. Foto: Shutterstock

Na výrobu, dovoz, prodej a užívání elektronických cigaret musely reagovat i právní předpisy. V květnu 2017 vstoupil v platnost revidovaný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. České právní předpisy musely zohlednit také směrnici Evropského parlamentu o tabákových výrobcích, a proto byla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. Upravuje například požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a jejich náhradních náplní, pravidla jejich označování a další související záležitosti. Elektronické cigarety podléhají rovněž regulaci, co se týče reklamy a jejich propagace. Došlo současně k zákazu užívání elektronických cigaret ve veřejně přístupných vnitřních a venkovních prostorech uvedených v zákoně.

Zajímavá fakta o užívání e-cigaret v ČR

  • Z výsledků průzkumu Státního zdravotního ústavu na téma užívání tabáku v ČR vyplývá, že elektronické cigarety využívá přibližně 5 % kuřáků.
  • Více než 50 % uživatelů e-cigaret zároveň kouří klasické cigarety.
  • Přibližně pětina uživatelů elektronických cigaret jsou bývalí kuřáci a podobné množství lidí před jejich užíváním nekouřilo.
  • Nejčastějším důvodem pro užívání e-cigaret je podle výzkumu experimentování s tímto prostředkem. Na druhém místě figuruje argument, že e-cigareta je prostředkem k ukončení nebo omezení kouření klasických cigaret. K dalším uváděným důvodům patří menší škodlivost pro zdraví, větší tolerance okolí k e-cigaretám či nižší cena.

Odvykání kouření

  • Většina kuřáků zkouší skoncovat s kouřením bez odborné pomoci. V takovém případě se povede pouze třem až pěti osobám ze sta alespoň rok nekouřit.
  • Intenzivní léčba, tedy intervence a léky k potlačení abstinenčních příznaků, může úspěšnost až zdesetinásobit. To znamená, že kouřit skutečně přestane pouze kolem 30 % osob.
  • Pro ty, kdo nedokázali přestat kouřit ani s pomocí nejúčinnější léčby, jsou elektronické cigarety zcela jistě méně rizikovou možností, jak dostat nikotin bez kouře. Musí se ale jednat o typ, který dodává nikotin dostatečně rychle a v dostatečné dávce, jinak se pro kuřáka náhradou nestanou.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Co je dobré vědět o e-cigaretách