U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Čistota pro Vaše bazény

Kategorie: Rodinné bazény v nové sezóně | Autor:

ÚDRŽBA VODY V BAZÉNU

Před prvním napuštěním bazénu vodou

Před každým novým napuštěním vodou bazén důkladně vyčistíme od všech mechanických nečistot (vodní kámen, prach, organické nečistoty apod.). Případné znečištění stěn a dna bazénu po zazimování odstraníme přípravkem Laguna-clear. U všech bazénů platí zásada – pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody!

Po prvním napuštění bazénu vodou

Po naplnění bazénu vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Případné pevné nečistoty na hladině odstraníme síťkou a usazeniny ze dna vysavačem. Poté změříme a upravíme hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Pro zvýšení hodnoty pH použijeme přípravek Laguna-pH-plus a pro snížení hodnoty pH přípravek Laguná-pH-minus. Následně přistoupíme k dezinfekci vody, tzn. zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostřednictvím dezinfekčních přípravků Laguna-chlor-šok-G nebo Laguna-modrý šíp. Po dezinfekčním ošetření znovu změříme a upravíme hodnotu pH. Další den doporučujeme přidat preventivní dávku přípravku Laguna-Ca, který stabilizuje tvrdost vody a zabrání vyloučení usazenin (vápenaté a hořečnaté soli).

V době dovolené

Pro zajištění kvalitní bazénové vody během doby dovolené je důležité, abychom dodrželi následující pokyny. Upravíme hodnotu pH na 6,8-7,6 Do dávkovače chloru dáme trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet Laguna-chlor-T nebo Laguna-chlor-MiniT nebo Laguna-chlor-Triplex. Přidáme preventivní dávku protiřasového přípravku Laguna-ALG. Bazén zakryjeme fólií a zajistíme, aby bylo denně zapínáno filtrační zařízení na dobu doporučenou dodavatelem filtračního zařízení. Po návratu zkontrolujeme a upravíme hodnotu pH a koncentraci chloru v bazénové vodě.

Při přípravě bazénu na zazimování

Po skončení koupací sezóny je potřeba zajistit bazén na zimu. Nejdříve vypustíme vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Usazeniny na stěnách bazénu odstraníme přípravkem Laguna-clear. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění, přidáme přípravek Laguna-zima, který působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku a hořčíku. Přípravek nezabrání zamrznutí vody. Po zakrytí fólií je bazén připraven na zimu.

OŠETŘOVÁNÍ BAZÉNOVÉ VODY, PROVÁDĚNÉ PRAVIDELNĚ 1X TÝDNĚ

Měření a úprava pH

Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, funkci zařízení, životnost bazénu a dobrý pocit z koupání. Proto je nutné, abychom hodnotu pH kontrolovali vhodným testerem minimálně 1x týdně a okamžitě regulovali odchylky od ideální hodnoty pH 6,8 – 7,6. Pra úpravy hodnoty pH použijeme přípravky Laguna-pH-plus nebo Laguna-pH-minus.

Dezinfekce

Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť eliminace mikroorganismů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah chloru je v rozmezí D,3 – 0,5 mg/1, měříme ho testerem 1x týdně, při velkém provazu a v období horka častěji. Před každým dezinfekčním ošetřením vody vždy zkontrolujeme a změříme hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme pomalu rozpustné tablety. Použitím přípravku Laguna-chlor-stabil, zabráníme únikům chloru a snížíme spotřebu chlorových přípravků. Při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu koupajícími apod.), nebo pokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach), aplikujeme šokovou dezinfekci. Pro snadnou údržbu vody můžeme použit přípravek Laguna-chlor-Triplex, který má trojí účinek a zajistí dezinfekci vody, zabrání vzniku řas a flokulací, odstraní koloidní nečistoty.

Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace

Pravidelným dávkováním protiřasového přípravku Laguna-ALG zabráníme tvorbě řas. V případě, že je voda zeleně zamlžená, stěny a dno bazénu jsou slizké, upravíme nejprve hodnotu pH. Mechanicky očistíme stěny a dno bazénu, odsajeme řasy, aplikujeme šokovou dezinfekci, dávkujeme přípravek Laguna-ALG a nepřetržitě filtrujeme.

Odstranění zákalu bazénové vody

Příčinou zakalení vody může být vysoká koncentrace železa nebo manganu (voda je hnědá), zvýšený výskyt Iontů vápníku a hořčíku (bílý zákal) a také vysoká koncentrace organických nečistot (kosmetika z koupajících, kožní tuk, prach z okolí bazénu apod.). Zakalení vody odstraníme úpravou hodnoty pH (pro lepší účinek flokulačního přípravku nastavíme na hodnotu pH 6,8), šokovou dezinfekcí (Laguna-chlor-šok-G nebo Laguna-modrý šíp) a nakonec přidáním přípravku Laguna-floku)-ultra. Tento přípravek způsobí tvorbu vloček, jejich zachycení na filtru (zvětší se filtrační povrch náplně a tím se zvýší účinnost filtrace) a následné dokonalé odstranění přítomných koloidních nečistot. Často se také vytvoří vločky na dně bazénu, které obalí přítomné koloidní nečistoty a shluknou se ve větší celky. Ty je možno odstranit vysavačem. Také je nutno zkontrolovat funkčnost filtračního zařízení a čistotu náplně. Po nadávkování přípravku Laguna-dokul-ultra nepřetržitě filtrujeme.

Prevence usazování vápenatých a hořečnatých usazenin

Příčinou usazování je vyšší tvrdost vody a tedy zvýšený obsah vápenatých a hořečnatých solí ve vodě. Preventivně doporučujeme použití přípravku Laguna-Ca při každém dopouštění vody do bazénu.

Filtrace

Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie a zhoršuje kvalitu vody. Orientační doba filtrace (tj. počet hodin za den) se spočítá, když teplotu vody dělíme třemi.

POSTUP PŘI OŠETŘENÍ MALÝCH A DĚTSKÝCH BAZÉNŮ

Ucelený BIO systém

Tento systém obsahuje látky s aktivním kyslíkem, přírodními enzymy a stabilizátory, které jsou velmi šetrné k dětské pokožce. Lze je účelně použít i pro malé bazény bez filtračního zařízení (např. nafukovací bazénky) Soubor nazvaný Laguna-Junior set se skládá ze dvou přípravků: Laguna-Junior-OXI a Laguna-Junior-BIG. Laguna-Junior sel je ideální kombinací účinných látek ke snížení organického znečištění (BIO) spolu s kyslíkovou dezinfekcí (OXI) Extrakty a enzymy spolu s účinnými látkami jsou velice šetrné k životnímu prostředí, jsou biologicky odbouratelné a neagresivní k materiálům bazénu. Při pravidelném dávkování Laguna- Junior set se nemusí během celé koupací sezóny voda z bazénu vypouštět.

Čistota pro Vaše bazény