Čištění jezírek před zimou

Rubrika: Zahrada

Vodní plocha zastupuje v zahradě jeden ze čtyř přírodních živlů. Má-li být obohacujícím prvkem, vyžaduje průběžnou údržbu. Před obdobím vegetačního klidu bychom měli ještě stihnout velký úklid.

Kompletní vyčištění jezírka a případná úprava vody jsou nezbytným krokem, chceme-li, aby se už brzy na jaře jezírko ukázalo v plné kráse. Vegetační klid totiž neznamená, že se na hladině i pod ní během zimy nic neděje. Pokud je jezírko domovem okrasných rybiček, pak se čistota vody stává celoroční prioritou.

Barvící se listí vytváří v zahradě úchvatnou
podívanou. Pro jezírka však představuje
velký zdroj budoucího znečištění

Kdo kalí vodu

Na podzim patří mezi hlavní znečišťovatele padající listí. Hodně nepořádku může udělat i tráva, která do jezírka napadá při sekání nebo ji sem zanese vítr, když ji necháme na trávníku jako mulč. Nečistotou se rychle stávají zbytky krmení pro rybičky.
I mělké jezírko může představovat nebezpečí pro nejrůznější druhy zvířat, která sem chodí zahnat žízeň. Pokud spadnou do vody a příkré břehy jim neumožní vylézt ven, bude na nás čekat nejsmutnější úklidová činnost.
Kdykoliv během roku může dojít ke zkalení vody následkem přívalového deště nebo průtrže mračen. Přidají-li se kroupy je zcela jisté, že poničí vodní rostliny vyčnívající nad hladinu a jejich zbytky začnou ve vodě záhy zahnívat. Obdobný scénář můžeme očekávat, když uhodí mráz. Zahnívající části rostlin jsou ovšem celoročním interním původcem znečištění vody v jezírku.

Při rozkladu uvadlých listů dochází k uvolňování toxických plynů, které mohou otrávit okrasné rybičky

Jak tomu předejít

V případě posekané trávy zabrání jejímu napadání na vodní plochu především sekačka se sběrným košem. Při obsekávání břehu strunovou sekačkou můžeme menší jezírko chránit sítí. Ta nám pomůže i v období intenzivního opadávání listí. Potravu rybičkám sypeme vždy do plovoucího krmítka, aby se nemohla rozptýlit po hladině. Alespoň v jedné části jezírka vytvoříme pozvolný břeh, u velké plochy pak ostrůvky nebo vyvýšené místo, odkud se může zvířena obývající zahradu bezpečně napít. V menším jezírku také pravidelně odstraňujeme zvadlé listy a květy rostlin.

Poslední úklid před zazimováním

Co musíme bezpodmínečně udělat, než si vládu nad zahradou převezme paní Zima? Vyjmout vodní rostliny, které nejsou mrazuvzdorné, aby v důsledku jejich odumírání nedocházelo k průběžnému znečišťování vody. Dále bychom měli zredukovat přemnožené a ukotvit uvolněné odolné vodní rostliny. A odstranit z vody odumřelé rostliny, napadané listí, větve a všechny další nečistoty, při jejichž rozkladu dochází k uvolňování toxických plynů, které mohou otrávit okrasné rybičky i další živočichy žijící v jezírku. S úklidem nám může z větší části pomoci skimmer nebo alespoň síťka na nečistoty s dlouhou násadou. Je-li na dně příliš vysoká vrstva bahna, je vhodné ho částečně vybrat manuálně nebo vysát speciálním vysavačem.
Od věci není ani případné zpevnění břehu, aby v důsledku dešťů nebo roztávajícího sněhu nesjela část včetně kamenů a na okrajích vysázených rostlin do jezírka.
Zapomenout nesmíme na to nejhlavnější, co dělá jezírko jezírkem – vodu. K dekontaminaci vody a urychlení rozpadu nechtěného odpadu můžeme použít prostředky na bázi enzymů. Po odstranění všech nečistot zkontrolujeme pomocí testu její kvalitu a v případě potřeby ji ještě upravíme některým z ekologických přípravků.
Vypneme filtrační zařízení, a pokud to umožňuje způsob jeho instalace, vyzvedneme ho, vyčistíme a uskladníme na bezmrazém místě.

Údržba jezírka patří od jara do podzimu
k nezbytným pracím na zahradě

Péče o okrasné rybičky

Chováme-li v jezírku rybičky, musíme nechat filtrační zařízení v chodu až do doby, kdy teplota klesne k 10 °C. Tehdy se rybám zpomalí metabolismus a přestává pracovat trávení. Rybičky od této chvíle přestaneme krmit. Měli bychom jim rovněž usnadnit přečkání zimy instalací některého typu odstraňovače ledu nebo alespoň položením několika větších kusů dřeva nebo polystyrenové desky na hladinu, a také instalací vzduchovacího zařízení.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Čištění jezírek před zimou

Čištění jezírek před zimou