Chytrý šroubovák

Malý kapesní šroubovák GYRO 4V

Světovou novinkou je akumulátorový šroubovák s intuitivním ovládáním. Malý kapesní šroubovák GYRO 4V od Black&Decker se jako první akumulátorové nářadí obejde bez spínačů, tlačítek a voličů. Zapne se uchopením do dlaně a podle toho, na jakou stranu natočíme ruku, se otáčí vpravo (šroubuje), nebo vlevo (vrut uvolňuje). Je-li třeba otáčky snížit, stačí mírný odklon ruky doleva, výkyvem doprava se otáčky zvyšují. Tyto funkce obstarává jako nehet velký miniaturní čip s funkcí elektronického gyroskopu.
Cena je 1500 Kč.

www.blackanddecker.cz

Chytrý šroubovák