U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CHATA, CHALUPA A ZELENÉ DOTACE

Kategorie: Z města na venkov | Autor: IRENA ZATLOUKALOVÁ

Víte, že na úpravy domu nebo chalupy, které povedou k úspoře jejich energetické náročnosti, můžete dostat dotaci nebo výhodnou půjčku?

Mnozí z vás jistě zaznamenali v médiích informace o státním programu Zelená úsporám, vyhlášeném Státním fondem životního prostředí. Ten k 17. srpnu zmírnil podmínky, které doposud panovaly. Díky těmto úpravám je možné získat státní dotaci i pouze na jedno dílčí opatření, které povede k celkové úspoře energetické náročnosti objektu i jen o 20 %. Zásadním problémem pro většinu chatařů a chalupářů však zůstává fakt, že tato dotace se netýká rekreačních objektů. I pro jejich majitele, přemýšlející nad ekologickou úpravou svého bydlení, však existuje řešení, například „zelené“ účely u Půjčky na lepší bydlení od ČSOB.

Zelená úsporám

Nejprve si řekněme o podmínkách státního projektu Zelená úsporám. Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Pokud se tedy vaše nemovitost dá definovat jako rodinný domek, může se vás dotace týkat. Musí však rozhodně mít číslo popisné a být určena k trvalému bydlení. Váš projekt však musí splňovat i další kritéria. Mimo níže uvedená i fakt, že úpravu musí provádět firma, uvedená v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Jejich výčet najdete na www.zelenausporam.cz.

Oblasti podpory

Zateplení V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů.

   V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení alespoň dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření – výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

   V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení energeticky úsporného standardu, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/ m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Zároveň je nutné i snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá opět vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.

Pasivní domy V oblasti B podporuje program Státního fondu rozvoje životního prostředí Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení dotace je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů, respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku (150 000 Kč). Novinkou programu od 17. srpna je, že již nepotřebujete na stavbu pouze autorizovanou firmu. Změna vytápění V oblasti C podporuje program Zelená úsporámvýměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a tepelná čerpadla vybraných technologií a instalaci solárních kolektorů k ohřevu teplé vody popřípadě přitápění v rodinných a bytových domech. Podpora v oblasti C se týká i instalace ekologických zdrojů vytápění a solárních kolektorů k ohřevu teplé vody a přitápění v novostavbách.

   Podmínkou pro získání dotace při výměně neekologického zdroje vytápění za zdroj na biomasu je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Další podmínkou je, že se musí jednat o hlavní zdroj tepla nebo ohřevu vody v dané budově. Nejvyšší částkou (95 000 Kč) podporuje program Zelená úsporám instalaci kotlů na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, nižší částkou pak instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (80 000 Kč) a instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže (50 000 Kč). Stejnou částkou program Zelená úsporám podporuje instalaci kotlů na biomasu v novostavbách.

   Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda a voda-voda, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou (50 000 Kč na rodinný dům, 15 000 Kč na bytovou jednotku) než technologie zeměvoda a voda-voda (75 000 Kč na rodinný dům, 20 000 Kč na bytovou jednotku).

   U solárních kolektorů je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení minimálního ročního solárního zisku z jedné instalace 1500 kWh. Instalovaná solární soustava musí splnit i podmínku ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 absorpční plochy. Program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, které slouží buď jen k ohřevu teplé vody, anebo k ohřevu teplé vody a přitápění, nikoliv takových kolektorů, které slouží k získávání energie k obchodování na volném trhu. Instalaci panelů pouze pro ohřev teplé vody podporuje Zelená úsporám částkou 55 000 Kč u rodinných domů respektive částkou 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů. Instalaci panelů k ohřevu teplé vody a přitápění podporuje Zelená úsporám vyšší částkou, a to 80 000 Kč u rodinných domů a 35 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů.

Budete potřebovat projekt

Pokud se na vámi požadované úpravy vztahuje oblast A či B, musíte si nechat vypracovat odborný projekt. Seznam kanceláří, které vám jej vypracují, najdete na stránkách státního dotačního programu Zelená úsporám. V projektu budou veškeré informace o vaší úspoře tepla, které pak slouží jako podklad pro posouzení vaší žádosti Státním fondem rozvoje životního prostředí. Projekt musíte donést na krajskou pobočku fondu. Nově ale můžete spolu se žádostí o dotaci na úsporná opatření požádat i o dotaci na projektovou dokumentaci. Prvotní investici na projekt vám tak nyní stát pomůže zafinancovat.

Kam s žádostí?

Kam se tedy můžete obrátit se svou žádostí? Do programu Zelená úsporám mj. společně přistoupily ČSOB s Poštovní spořitelnou a Hypoteční bankou. Žádosti o dotace tak budou moci zájemci vyřídit na více než 940 obchodních místech těchto institucí – sběr žádostí totiž bude probíhat na všech pobočkách ČSOB, na všech pobočkách Hypoteční banky, ve finančních centrech Poštovní spořitelny a na vybraných poštách (na těch, které mají u vchodu tři a více čtyřlístků). Tyto tři instituce nabízejí jednu z nejširších sítí podacích míst.

   Kromě sběru žádostí a podávání základních informací o dotacích budou pracovníci všech tří institucí nabízet možnost financování investic do úsporných opatření. Dotace od státu, které mohou dosáhnout až 60 % ceny hodnoty investice, jsou totiž vypláceny zpětně, tedy až po realizaci energeticky úsporných opatření. Klienti se také mohou těšit na zvýhodněné produkty. Žádost o dotaci na pobočkách ČSOB, Hypoteční banky, na vybraných poštách i na finančních centrech Poštovní spořitelny mohou podat i lidé, kteří hodlají financovat projekt z vlastních zdrojů.

Jak podat žádost o dotaci?

Banky přijímají žádosti pouze od fyzických osob, tedy občanů, a to jak před, tak i po realizaci projektu. Firmy si musí podat žádost pouze na pracovištích Státního fondu životního prostředí.

   Formuláře a pokyny k vyplnění žádostí i povinných příloh jsou k dispozici na pobočkách zmíněných institucí a na webových stránkách programu www.zelenausporam.cz. Do šedesáti dnů od podání vaší kompletní žádosti obsahující veškerou potřebnou dokumentaci obdržíte poštou vyrozumění od SFŽP, zda váš projekt splňuje požadavky na přiznání dotace. Pokud tomu tak bude, získáte i příslib výše přiznané dotace. Pokud máte tedy peníze na realizaci, můžete se do ní pustit. Pokud si potřebujete nějakou část pěnez či všechny půjčit, jsou vám k dispozici již jednou zmiňované zvýhodněné produkty. Mimochodem jednou z jejich výhod je možnost předčasné splátky až do výše dotace bez sankce, a to v okamžiku, kdy vám dotace na účet přijde.

   Jakmile svůj úsporný projekt ukončíte, je třeba předložit tam, kde jste o dotaci žádali, doklady a faktury spojené s realizací investice, a pokud je vše v pořádku, obdržíte v následujícím měsíci dotaci na svůj účet.

Kde vzít peníze, než přijde státní dotace?

Klienti, kteří přijdou svou žádost o státní dotaci podat do ČSOB, si budou moci vybrat z několika produktů na financování svého projektu. K překlenutí období než žadatelům přijde státní dotace, nebo na financování celé investice, nabídne ČSOB klientům podle jejich aktuálních potřeb Půjčku na lepší bydlení, Hypotéku, nebo Půjčku na cokoliv. U všech produktů pak platí, že klienti budou mít možnost předčasného splacení až do výše dotace bez jakékoliv sankce. Jakmile tedy klient státní dotaci obdrží, může úvěr bez problémů a průtahů ihned splatit.

   Pokud se chystáte na drobnější úpravy a nechcete zastavovat svoji nemovitost, je pro vás nejvhodnější ČSOB Půjčka na lepší bydlení, která má pro zelené účely sníženou sazbu na 7,7 %. Více si o ní povíme v následující části, věnované všem majitelům rekreačních oblastí, kteří na dotaci nemají nárok a přesto by rádi svou chatu či chalupu zateplili či jinak ekologicky upravili.

Zelené bydlení pro každého

Jak je vidět z předcházejících řádků, na státní dotace k ekologickým úpravám bydlení dosáhne jen málo z těch, kteří by rádi zateplili či jinak ekologicky vylepšili své rekreační obydlí. Budiž jim tedy výše uvedený souhrn informací spíše pomocí při řešení úprav jejich trvalého bydlení.

Ekologické úpravy i bez dotací

Co si má ale počít majitel chaty nebo chalupy, který chce provést zateplení, aby mohl jezdit s rodinou na víkendy až do pozdního podzimu? Co když se na vašem pozemku objevil kvalitní zdroj vody a chtělo by to novou studnu? Možná potřebujete jen vyměnit okna anebo uvažujete o slunečním kolektoru či jiném způsobu výroby vlastní energie z obnovitelných zdrojů.

   Víte již, že státní dotace se na vás nevztahuje. Budiž, přesto jste připraveni investovat svůj čas a peníze do „zelenějšího bydlení“. Jenom vám v tuto chvíli chybí potřebný kapitál na provedení vysněné úpravy. A právě pro takové situace můžete směle využít „zelených účelů“, se kterými přichází ČSOB. Dělá to především proto, že mezi její základní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Zeleným bydlením chce banka umožnit realizaci úsporných a ekologických úprav bydlení i těm žadatelům, kteří nesplní podmínky státních dotací.

Zelené účely

ČSOB Půjčka na lepší bydlení má nově od června tohoto roku tzv. zelené účely. Jedná se tedy o úpravu stávajícího účelového úvěru na bydlení tak, aby všichni, kdo se rozhodnou stavět a rekonstruovat tak, aby uspořili energii na vytápění, mohli využít zvýhodněnou sazbu. Zelenými účely tak ČSOB zvýhodňuje ekologické úpravy, které mohou klienti financovat s garantovanou úrokovou sazbou 7,7 %. Do ekologických úprav se přitom počítají instalace solárně-termických kolektorů či výměna kotlů na uhlí za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla, tedy účely podporované dotacemi Zelená úsporám. Zelené účely pro sníženou sazbu jsme ale rozšířili i o výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu z obnovitelných zdrojů či o studny na vlastním pozemku. Další účely se budou postupně přidávat. Zvýhodněná sazba tedy není nutně navázaná jen na žádosti o státní dotace. Získá ji každý, kdo jako účel půjčky uvede jeden ze zelených účelů. K dalším výhodám ČSOB Půjčky na lepší bydlení se zelenými účely je i to, že umožňuje půjčit si až 600 000 korun bez ručitele i zajištění. Nebudete tak kvůli půjčce do 600 000 běhat na katastr nemovitostí a zastavovat svoji nemovitost. Navíc její splatnost si můžete dle svých možností rozložit na dobu od jednoho roku do deseti let.

Co musíte udělat

Každá žádost o půjčku je posuzována individuálně, což znamená, že ČSOB bude postupně další zelené účely přidávat. Navíc ke schválení zvýhodněné sazby u Půjčky na lepší bydlení nepotřebujete žádné komplexní „zelené“ projekty, doklady o úspoře energie či autorizované firmy. Můžete chtít financovat i jen drobnou ekologickou úpravu (např. již uváděná výměna oken), kterou si navíc provedete sami. Následně jen doložíte faktury za pořízený materiál či služby. A samozřejmě, jak již bylo řečeno, pokud to podmínky dovolují, můžete zkombinovat státní dotace Zelená úsporám se zelenými účely od ČSOB. Získáte tak jak zvýhodněnou sazbu, tak možnost bezplatného předčasného splacení částky, která vám po realizaci projektu přijde jako dotace od státu. Navíc žádost o dotaci i úvěr na ekologické zelené účely můžete podat najednou (pod jednou střechou). Na pobočkách ČSOB. Na stejném místě si zároveň můžete i svoji nemovitost pojistit, nebo můžete pojistit sebe pro případ neschopnosti splácení svého úvěru. Informovat se můžete také na stránkách www.csob.cz nebo na modré lince ČSOB, jejíž telefonní číslo je 800 300 300.

Popisy k obrázkům

1 Sluneční kolektory se umisťují nejčastěji na střechy, které jsou orientované na osluněnou stranu

2 Pro získání stavebního povolení na dům nyní potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy

3 Zateplením stěn domu se uspoří energie na jeho vytápění

4 Tepelné čerpadlo je nejekologičtějším a provozně nejlevnějším způsobem vytápění

Autor fotografií: ČSOB FOTO: ARCHIV

CHATA, CHALUPA A ZELENÉ DOTACE