Buďte v podkroví jako doma

Rubrika: Market

Originální bydlení pod střechou je moderní a lákavé, ale náročné na přípravu a realizaci. Bez teplené pohody v podkroví to nepůjde. Na prvním místě je správně zateplená střecha. Ta sníží úniky tepla a sníží náklady na energie. Komfortní bydlení pod střechou zajistí izolace z kamenné vlny.

Skladba střechy musí být vždy navržena s ohledem na požadovaný stav vnitřního prostředí. Požadavky na tepelnou ochranu jsou dané normami, které také řeší energetickou náročnost celé budovy. Při navrhování střešní skladby je potřeba pamatovat na mechanickou odolnost a stabilitu střešní konstrukce, ochranu vnitřního prostředí proti hluku přicházejícícho zvenku i na požární bezpečnost. Kromě výběru správného typu izolace a krytiny je nutné zohlednit také sklon střechy, velikost a vzdálenost krokví nebo polohu domu v zástavbě.

Správná tloušťka tepelné izolace z kamenné vlny a vhodné řešení konstrukčních detailů pomůže snížit tepelné ztráty. Velký vliv na tepelně-izolační vlastnosti střešní konstrukce má množství tepelných mostů a vazeb. Pro odstranění tepelných mostů se doporučuje položit izolaci ve dvou nebo více vrstvách a dohlédnout na to, aby spoje mezi izolacemi byly překryté.

Řez střechou

Velmi rizikové místo je napojení šikmé střechy na fasádu. Je podstatné zaměřit se hlavně na to, aby izolace střechy byla napojená na izolaci fasády, případně ji překrývala. Stejně tak prostor mezi krokvemi a zdí musí být vyplněný izolací. Dalším kritickým místem je napojení střešního okna na střešní konstrukci.

Důležitou součástí šikmé střechy je větraná vzduchová mezera. U domů se zatepleným podkrovím to platí dvojnásob. Vzduchovou mezerou odchází přebytečná vlhkost, která se tvoří na spodní straně střešní krytiny. Při realizaci vzduchové mezery se nesmí zapomenout na ochranu proti dešti i živočichům. Taktéž nesmí nic překážet proudění vzduchu.

Kamenná vlna ROCKWOOL má výborné tepelně-izolační a akustické vlastnosti a navíc významně zvyšuje požární bezpečnost střechy domu.

Komerční prezentace

Buďte v podkroví jako doma