U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAK SE STAVÍ NOVÝ KOMÍN

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Dobrý komín je pro chalupu podobně důležitý jako její pevné základy. Musí splňovat určité bezpečnostní požadavky a kromě toho ovlivňuje účinnost, a tím i ekonomickou stránku vytápění.

Přesné požadavky na komín vyplývají vždy z konkrétní stavby. Závisí na počtu vytápěných místností a topných těles. Správný komín by měl být z kvalitních materiálů, měl by mít dobrou tepelnou izolaci a samozřejmě výborný tah. Měl by být také odolný proti vlhkosti. Procento vlhkosti významně narůstá například při topení plynem. Ochlazováním spalin vzniká kondenzát s obsahem škodlivých látek, který stéká po vnitřních stranách komína. Jestliže je komín pouze zděný, může začít vlhkost pronikat do zdiva a tvořit skvrny, případně i porušit jeho soudržnost a pevnost.

   K navlhání zdiva může docházet také v případě, že změníme topení a komín nepřizpůsobíme novému zařízení. Před stavbou bychom se měli obrátit na odborníka, který navrhne nejvhodnější typ komína.

Komínové systémy

Starý způsob stavby komína pouhým zděním je dnes již z hlediska bezpečnosti nevhodný. V současnosti je komín složitým vícevrstvým zařízením, které je montováno na míru konkrétnímu domu. Díky stavebnicovému systému komína není však jeho stavba až tolik obtížná. Komínové systémy jsou dodávány v kompletních soupravách obsahujících jak jednotlivé díly, například: sokl, tvárnice nebo cihelné tvarovky, vložky, izolaci, větrací mřížku, tak i maltovou směs, spárovací hmotu, maltovací šablonu, houbičku na čištění spár a další příslušenství včetně podrobného montážního návodu.

   Na trhu je dnes k dispozici několik takových komínových systémů, které mohou mít vložku keramickou, kovovou z nerezové oceli nebo plastovou, z nichž si můžete vybrat podle druhu paliva, kterým chalupu vytápíte a dalších kritérií. Řada komínových systémů je také univerzální, takže použitelná pro připojení spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva.

Montáž komínového systému

Samotnou montáž komínové stavebnice zvládne každý kutil. Kromě standardního postupu (tvárnice – izolace – vložka), který provází stavbu komína od jeho založení až po vyústění nad střechu, je třeba zvládnout i několik speciálních prací. Jedná se například o založení komína – vytvoření soklu (paty), osazení komínových dvířek a větrací mřížky, napojení kouřovodu, prostup stropem a krovem, úpravu komína nad střechou, zhotovení kónického vyústění apod. V návodech jsou tyto práce podrobně popsány a doplněny názornými obrázky.

   Přesto, ještě než se dáme do díla, si před zahájením montáže musíme ujasnit výšku, umístění a orientaci komínových dvířek a dalších čisticích a revizních otvorů, stejně jako výšku a orientaci místa pro připojení spotřebiče. Tady je již nutná konzultace s odborníkem nebo revizním technikem, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům normy.

Správná výška komína

U plochých střech (sklon do 20°) např. pultových je výška komína nad vyšší hranu střechy 1000mm bez ohledu na typ paliva. Střechy s vyšším sklonem než 20° jsou považovány za šikmé a výška nad hřebenem této střechy musí být min. 650 mm v případě, že je komín blíže než 2m od hřebene. Zároveň je potřeba dodržet minimální účinné výšky nad spotřebičem dle ČSN 734201.

Než začnete topit

Před samotným uvedením komína do provozu musí být provedena revize komína. Při revizi umístí revizní technik na komín identifikační štítek, kde budou uvedeny údaje o spalinové cestě a provedeno zatřídění komína dle EN 1443. Tímto zatříděním se stanoví vlastnosti komínové konstrukce a vhodnost pro zapojení požadovaného spotřebiče.

Údržba a revize

Běžná údržba komína zahrnuje kontrolu povrchu komínového pláště v nadstřešní i vnitřní časti stavby (opadaná omítka, stav krycí desky, přítomnost dehtů, těsnost proti úniku spalin). Kontrolu a čištění zajišťují kominíci.

   Pro provádění kontrol a čištění komínů platí doposud vyhláška č. 1 11/1981 Sb. Lhůty pro čištění komínů jsou následující: Tuhá a kapalná paliva, výkon spotřebiče do 50 KW 6x ročně. Tuhá a kapalná paliva, výkon spotřebiče nad 50 KW 4x ročně. Plynná paliva, výkon spotřebiče do 50 kW 2x ročně v případě, že komín je vyvložkován, a 6x ročně, když není vyvložkován. Rekreační objekty se spotřebičem do 50 kW 1x ročně. Revize komína musí být provedena dle ČSN 734201 při uvádění do provozu také při každé výměně spotřebiče.

***

VÝHODY SYSTÉMU

* Kompletní dodávka stavebnice (většinou i s maltovou směsí, lepicím tmelem, maltovací šablonou a dalším příslušenstvím).

* Jednoduchá montáž podle přiloženého návodu bez nutnosti těžké techniky.

* Při suché montáži se uchová čistota okolního prostředí.

* Systémy jsou odolné vůči vlhkosti.

* Bezpečně odvádějí spaliny, které vznikají při hoření a splňují bezpečnostní normy.

* Mají dokonalé tepelně izolační vlastnosti. * Některé umožňují variabilní řešení nadstřešní části.

STANDARDNÍ POSTUP MONTÁŽE

1) Do očištěného zámku šamotové vložky nanesete v dostatečném množství lepicí tmel.

2) Do maltového lože osadíte další tvárnici. Vyrovnáváte ji pomocí gumové palice.

3) Na tvárnici nanesete podle tloušťky přiložené maltovací šablony vrstvu malty.

4) Izolační desku ohnete tak, aby drážky směřovaly dovnitř a zasunete do tvárnice.

5) Stejně osadíte druhou izolační desku. Spoje desek musí být uprostřed stěny tvárnice.

6) Spodní část osazované šamotové vložky pečlivě očistěte vlhkou houbičkou.

7) Šamotovou vložku osadíme doprostřed tvárnice s vloženou izolací a vyrovnáme.

8) Ve spáře musí dojít k vytlačení lepicí hmoty. Spáru vyhlaďte vlhkou houbičkou.

Popisy k obrázkům

Komínové systémy jsou dodávany jako ucelená stavebnice a jejich montáž je jednoduchá. Veškeré komponenty jsou vyrobeny tak, aby do sebe přesně zapadaly a zajistily vzájemnou součinnost

Stavba má komín dříve než střechu

Cihlový komínový systém Heluz – CIKO GAS je určen pro spotřebiče na plynná i kapalná paliva.

Autor fotografií: FOTO: SCHIEDEL, HELUZ

JAK SE STAVÍ NOVÝ KOMÍN