Bojovník s nežádoucí vegetací

Gladiator je totální herbicid, který ničí veškerou vegetaci. Hubí jednoleté i vytrvalé plevele a díky koncentraci je 2x účinnější než jiné přípravky. Rostliny ho přijímají pouze zelenými částmi, odkud je cévními svazky transportován do celé rostliny včetně kořenů. Během 10-14 dnů po aplikaci začnou rostliny vadnout, žloutnout, až dojde k jejich úplnému zničení včetně kořenů. Gladiator nezanechává v půdě žádná rezidua, proto je možné ihned, jakmile zasažený plevel začne vadnout, přistoupit k vysévání či vysazování nových rostlin. Přípravek je možné aplikovat po celé vegetační období. Prodává se buď jako koncentrát v balení 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml, nebo jako již naředěný roztok k přímému použití v balení 750 ml a 3 l.

www.nohelgarden.cz

Bojovník s nežádoucí vegetací