U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BODYGUARD pro váš dům

Kategorie: Ochrana proti zlodějům | Autor: Pavel Hrůza

Takřka denně se dozvídáme z médií či ze svého okolí o vyloupených bytech, domech či kancelářích. Statistiky nás neúprosně zavalují hrozivými čísly. Přesto člověk podléhá milosrdnému sebeklamu, že jemu “se to nestane”. Až vylomený zámek u dveří, rozbité okno či vyrabovaná chata či chalupa nám připomenou, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pak teprve začneme litovat nedostatečné ochrany svého majetku a dodatečně vymýšlet, co by, kdyby…

Kdybychom byli napojeni například na Pult centralizované ochrany některé z bezpečnostních firem, měli bychom pro své trvalé, popř. víkendové obydlí dokonalého “bodyguarda”. A pokud bychom chtěli, také kontrolora teploty, tlaku, výše spodní vody apod. Prostě dokonalého majordoma. A dokonce za více než přijatelnou cenu.

Neúnavný hlídač

Prvním krokem je instalace domovní zabezpečovací centrály s příslušenstvím do stavení. Je napojená na pult centralizované ochrany (PCO) ve firmě zabývající se ostrahou. Tento elektronický systém dovede objekt skutečně ohlídat. Čidla, propojená s nevelkou skříňkou ústředny, reagují na pohyb, na změnu teploty, na rozbité sklo i na další “akce”. Jejich počet a umístění, stejně jako vzhled, množství, cena a způsob zpětné vazby záleží na dohodě. Jednotlivé součásti elektronického zabezpečení, tedy čidla a kontakty, jsou natolik kvalitní, že je vlastník nemůže poškodit ani při úklidu. Zařízení může být propojené dráty podobně jako telefon, nebo bezdrátové. Po připojení objektu na pult centrální ochrany je možné kontrolovat prakticky vše, co je měřitelné. Stavy bezpečnostních systémů, technologické problémy (únik plynu, výpadek elektrického proudu, poruchy chlazení) a případně ovládat regulační techniku (obsluhovat klimatizaci, vypnout unikající vodu, spustit vytápění nebo zavlažovací systém, hlídat výši spodní vody apod.). Dokonce lze tímto způsobem monitorovat životní fukce nemocných.

Jak funguje bodygard

Čidla domovní zabezpečovací centrály mohou být s pultem centrální ochrany, tedy s oním chytrým bodyguardem ve firmě zabývající se ostrahou, spojena radiovými přijímači s modemy pro přenos zpráv, modemy GSM využívajícími sítě mobilních operátorů, telefonními kartami umístěnými v počítači nebo telefonními pulty Sur-Gard. Lze také vytvořit libovolnou kombinaci těchto způsobů. Operátoři monitorovacího střediska, vybaveného velmi sofistikovaným systémem pro monitoring, jsou schopni během okamžiku zaznamenat jakékoli změny sledovaných veličin a podle smlouvy se zákazníkem postupují dále v řešení vzniklé situace. Buď vyrozumí majitele objektu nebo jinou pověřenou osobu, v případě narušení objektu bezpečnostní služba co nejrychleji zasáhne. Podle potřeby pak vyrozumí i policii či hasiče. “Možnosti systému nejsou nijak omezeny. Vždy záleží na sladění představy zákazníka s doporučením našeho odborníka vypracovaném na základě důkladné analýzy objektu. Řešit lze jakoukoliv bezpečnostní situaci,” dodává Zdeněk Novák, ředitel společnosti Group4 Alarms, která je členem největší české bezpečnostní společnosti Group4 Securitas.

Konec planým poplachům

Aby nedocházelo k planým poplachům, může mít každý, kdo je oprávněný vstoupit do objektu, svůj osobní kód. Po jeho zadání tak v monitorovacím středisku vědí, kdo a jak dlouho se v objektu pohyboval. Vstup se dá nastavit i na po-užití správného klíče (např. pro malé děti). Díky znalosti plánu bytu, uloženého v počítači, a na základě rozmístěných čidel dokáže PCO vyhodnotit a rozlišit násilný vstup lupiče od průletu můry skrze monitorovací paprsek. Se znalostí plánů střeženého objektu je operátor schopen sledovat na monitoru, v jaké části budovy i v jaké místnosti se nepovolaná osoba pohybuje. V případě skutečného vloupání pak je možné vysledovat jeho pohyb a navést zásahovou skupinu a policii na konkrétní místo. Pokročilý systém je samozřejmě schopen rozeznat planý poplach od násilného vniknutí.

Foto – Základní sada bezdrátové domovní ústředny JA-60 COMFORT. Zleva ústředna systému vyhodnocující signál z periferií, dva moduly, které lze nastavit např. na ovládání zámku, rozsvěcení při vstupu, vypnutí spotřebiče při odchodu atd., snímač úniku plynu, bezdrátová klávesnice a nad nimi vnější siréna; dole infrapasivní snímač, jenž upozorní na pohyb osob v interiéru, další má zabudovanou sirénu a hlásí nebezpečí požáru a nakonec klíčenka, kterou lze systém zajistit a odjistit, popř. vyvolat tichý tísňový poplach

BODYGUARD pro váš dům