U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BIDLO praktický doplněk venkovské pece

Kategorie: Dílna | Autor: fx

Dominantním prvkem ve světnici venkovské chalupy bývala pec. Ta celý prostor vytápěla, na její plotně se vařilo, pekl se v ní chleba a také se na ní spávalo. Jejím nezbytným doplňkem bylo bidlo, vodorovně upevněné pod stropem podél pece. Kromě lavice to bylo nejčastější příslušenství pece. Bidlo sloužilo především k sušení utěrek, ručníků nebo promoklých částí oděvů, sušily se tu i svazky bylinek a v zimě se přes ně nezřídka přehodila peřina, aby se nahřála. Časem se z jejích závěsných ramen, která zdobila řezba, stal významný dekorativní doplněk, bez kterého si lze jen těžko představit zákoutí s pecí.

Možná, že v některých staveních byla tato bidla při úpravách odstraněna. Někdy k tomu přispělo rozsáhlé poškození bidla červotočem, jindy rekonstrukce stropu atp. Není však tak obtížné tento praktický doplněk pece dodatečně nahradit. Současní obyvatelé chalup ho využijí stejně ne-li víc než jejich předchůdci. Nejjednodušší případ je ten, kdy místnost má trámový strop (obr. 1). Tady je možné upevnit bidlo dvěma dřevěnými rameny na boční plochu stropního trámu (obr. 2b) pomocí vrutů s šestihrannou hlavou. V tomto případě se také často používala ramena vykovaná z oceli, opatřená nahoře menším okem pro upevňovací vrut a dole větším okem na provlečení bidla (obr. 2a). Jiným řešením jsou dvě vodorovná bidla nad pecí v rohu místnosti. Bidla jsou jedním koncem zapuštěna do zdi, druhý konec je provlečen okem dřevěného ramena, upevněného na stropním trámu. Na konci bidla, vetknutého do zdi, jsou dřevěné nákružky, které kryjí otvor vysekaný ve zdi (obr. 3). V případě, že nad pecí jsou dvě bidla situovaná kolmo na sebe (obr. 4), je možné použít i kombinovaného upevnění ramen: jednak na stropní trám, jednak do prken záklopu stropu. (obr. 2c). Pokud budeme chtít rameno upevnit skrz strop, musíme nejprve zjistit, jaká je jeho konstrukce. Ve starých chalupách se ještě můžeme setkat s povalovými stropy (obr. 5). Konstrukce těchto stropů měla podle účelu místností (komory, chlévy) různou kvalitu. U povalových stropů z kulánů se někdy kuláče omotávaly slámou máčenou v blátě. Tyto stropy byly poměrně teplé, částečně odolné proti požáru, avšak nesourodé a málo pevné pro další stavební úpravy. Proto musíme ve starých chalupách postupovat opatrně a počítat s tím, že bidla zatížená třeba promoklým šatstvem mohou mít dost velkou hmotnost a mohlo by dojít k vytržení závěsného ramena z málo pevného stropu.

BIDLO praktický doplněk venkovské pece