Bezpečnost při práci se sněhovou frézou

Rubrika: Dílna

Při práci se sněhovou frézou je vhodné dodržovat několik pravidel. Umožní vám vyhnout se riziku poškození stroje a můžete předejšít i nebezpečí úrazu. „Pro bezpečný provoz sněhové frézy se stačí držet stručného manuálu stroje a zdravého rozumu,“ míní Radovan Bureš ze společnosti Briggs & Stratton. „Divili byste se, kolik zákazníků si návod před prvním použitím vůbec nepřečte,“ říká ze zkušenosti Radovan Bureš a vypočítává nejčastější prohřešky vůči bezpečnému provozu.

 

Používejte i vhodný oděv

 

Frézu čistěte opatrně
„Nejčastější bezpečnostní riziko vzniká při čištění frézy od zbytků sněhu,” tvrdí Radovan Bureš. Než se do čištění frézy pustíte, bezpodmínečně vypněte motor a ujistěte se, že pohyblivé části jsou zcela v klidu. Nikdy vnitřek frézy nečistěte rukou, ale použijte například smetáček. Aktuální modely fréz jsou vybaveny bezpečnostní funkcí detekující přítomnost obsluhy.

Odhoz sněhu směřujte na bezpečné místo, nechte si rezervu
„Při odhazování sněhu může fréza neočekávaně vymrštit kousky ledu či drobné kamínky. Z bezpečnostních důvodů tedy směřujte výhozový komín pryč od čehokoli, co by se mohlo poškodit a to s dostatečnou rezervou,“ doporučuje Radovan Bureš z Briggs & Stratton. Sněhovou frézu také nikdy nepoužívejte za snížené viditelnosti nebo při nedostatku světla, protože pak by posouzení bezpečného výhozu mohl být problém.

Nepodceňujte bezpečný oděv
„Dejte také pozor, aby se vám příliš volný oděv nezamotal do běžícího stroje,“ upozorňuje Radovan Bureš. Pevná obuv s protiskluzovou podrážkou by měla být samozřejmostí a výrazně pomůže k bezpečnému a efektivnímu provozu frézy.

S palivem zacházejte zodpovědně
„Palivo nikdy nelijte do horkého či běžícího motoru. Důležité pravidlo zní: motor vždy vypněte a nechte vychladnout alespoň dvě minuty,“ varuje Radovan Bureš. Pokud se budete držet těchto několika základních pravidel, výrazně snížíte riziko úrazu či škody na majetku.

TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV

Bezpečnost při práci se sněhovou frézou