Speciál Bezpečná dílna: Bezpečné prodloužení

Prodlužovací kabely slouží k propojení elektrických spotřebičů s elektrickou zásuvkou. Pro každou situaci je dobré mít vhodný „prodlužovák“.

Potřebujeme vyvrtat otvor do stropu a elektrická zásuvka je mimo dosah kabelu naší vrtačky. Použijeme prodlužovací kabel. Chceme zastřihnout živý plot elektrickými nůžkami. Bez prodlužovacího kabelu se neobejdeme. V každém z těchto případů bychom měli použít jiný prodlužovák, a to nejen co se délky týče. Při používání prodlužovacích kabelů bychom měli vedle svého pohodlí myslet také na bezpečnost.

PVC, nebo pryž

Každý pohyblivý prodlužovací přívod se skládá ze zástrčky (vidlice) a zásuvky, které jsou vzájemně propojeny elektrickým kabelem. A právě ten je jedním z faktorů rozhodujících o bezpečném použití prodlužováku. Kabely s izolací a pláštěm z PVC jsou určeny především pro použití v domě, protože mají nižší odolnost vůči mechanickému namáhání. Poznáte je podle označení H03VV-F nebo H05VV-F (písmena VV znamenají izolaci i plášť z PVC), plastový plášť při nízkých teplotách tuhne a při ohýbání se může lámat. Proto by se neměly používat při teplotách nižších než 5 °C. Jejich výhodou ve srovnání s kabely s pryžovou izolací je nižší cena i hmotnost. Většinou se s nimi setkáme v podobě bílých prodlužovacích přívodů v délkách 1,5 až 10 metrů s vícenásobnou zásuvkovou lištou, existují ale také v různobarevném provedení a délkách až 50 metrů, případně navinuté na bubnu.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Bezpečná dílna:

Pracovní oděvy

Bezpečné žebříky

Chce to dobrou sekeru

 Cirkulárky “na míru”

Na bezpečnost se při práci často zapomíná

________________________________________________________________________
Kabely s pryžovou izolací a pláštěm z pryže či chloroprenového kaučuku jsou obecně odolnější než kabely s plastovou izolací. Své vlastnosti si zachovávají při teplotách až -25 °C, a přestože jsou mechanicky odolnější, jsou současně ohebnější a nemají tvarovou paměť (kabely chráněné PVC zůstanou zohýbané). Jejich nevýhodou je vyšší cena a hmotnost. Přesto jsou správnou volbou pro použití v exteriéru. Kabely s označením H05RR-F, H05RN-F nebo H07RN-F snesou střední mechanické zatížení (R značí gumu a N chloroprenový kaučuk).

Stupeň krytí

Rozhodující pro použití prodlužovacího přívodu ve venkovním prostředí je stupeň krytí IP, který vypovídá o míře ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích těles a vody do elektrického zařízení. Kabely s izolací i pláštěm z PVC se používají u přívodů se stupněm krytí IP20, které není dostatečné pro provozování venku, protože znamená nulovou ochranu před vniknutím vody. Proto jsou takové prodlužováky určeny výhradně k použití v interiéru.
Pro venkovní účely je vhodný stupeň ochrany aspoň IP44, který zamezí vniknutí drobných těles a zajistí ochranu proti stříkající vodě. Tento stupeň ochrany mívají prodlužovací přívody s pryžovou izolací. Některé prodlužováky, respektive jejich vidlice a zásuvky mají stupeň krytí dokonce IP65, což znamená, že jsou prachotěsné a odolávají specifickému proudu vody.
Stupeň krytí musí být na vidlici či zásuvce uveden, pokud chybí, znamená to nízký stupeň ochrany IP20. Jestliže takové prodlužovací přívody chceme použít v exteriéru, musíme zajistit jejich ochranu před vniknutím cizích těles a vody.

Průřez vodiče

O velikosti elektrického proudu, který může kabelem protékat, rozhoduje průřez vodiče. Běžné prodlužovací kabely mají průřez (jednoho) vodiče 1–1,5 mm2. Jeden milimetr čtvereční mědi dokáže bez nebezpečí přenášet proud 10 A a můžeme k němu připojit spotřebiče o příkonu 2 300 W. Průřez 1,5 mm2 je určen pro proudy až 16 A, tedy příkon 3 680 W. Hodnoty maximálního proudu, respektive příkonu musejí být uvedeny na každé vidlici a zásuvce. Při jejich překročení hrozí přehřátí prodlužovacího přívodu a požár.
Obecně by průřez vodičů prodlužovacího přívodu měl být stejný nebo větší než průřez vodičů přívodního kabelu spotřebiče. Navíc platí, že s délkou kabelu se zvyšuje jeho odpor (snižuje se napětí a zvyšuje se proud), vodič se zahřívá a tím dále roste jeho odpor. Proto bychom u elektrických zařízení s velkým příkonem, jako jsou topidla, stroje, svářecí agregáty apod., měly použít prodlužovací kabel o průřezu vodičů dokonce 2,5 mm2.

Vidlice a zásuvky

Zatímco vidlice je na prodlužovacím kabelu pouze jedna, zásuvek může být více v různém uspořádání a počtu (3–6 zásuvek).
Prodlužovací kabely o délce nad deset metrů se dodávají také navinuté na plastových bubnech s držadlem. Buď je kabel s jednoduchou pohyblivou zásuvkou na kabelu navinut volně, nebo je s bubnem spojen a propojen se zabudovanými třemi až čtyřmi zásuvkami. Kromě jednofázových prodlužovacích přívodů existují také třífázové prodlužováky s příslušnou vidlicí a zásuvkou, případně opět ve verzi s bubnovým navijákem.

Text: Tomáš Krásenský

Foto: Emos, Tomáš Krásenský, Shutterstock

 

Speciál Bezpečná dílna: Bezpečné prodloužení