U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BAKTERIEMI proti zápachu ze septiku

Kategorie: Tržiště | Autor: ing. Ladislav Holeček, Everstar Šumperk

Většina majitelů nemovitostí, ať již rodinných domků či chalup a chat zná velmi dobře zapáchající septiky, žumpy a jiné jímky zejména v letním měnícím se počasí. Zápach způsobují hnilobné procesy probíhající v těchto zařízeních. A co teprve suchá WC? Ale i proti těmto jevům lze efektivně a ekologicky bojovat a ještě zlepšit funkčnosti celých odpadových systémů. Řešení má název bakterie a enzymy. Jaká je vlastně jejich úloha a funkce? Bakterie, které jsou ve výrobcích Žumpur a Latrín od firmy Everstar Šumperk jsou sušené a po přidání do mokrého prostředí ožívají a za pomoci přidaných živin se začnou velmi intenzivně rozmnožovat. Po půl hodině je možné zalít veškeré výlevky včetně WC. Tuto operaci je velmi vhodné provést na noc. Bakterie v pro ně živném prostředí se začnou velmi rychle množit a produkovat enzymy, které jsou potřebné k rozkladu (degradaci) organické hmoty. Skladba bakterií je volena tak, aby docházelo k rozkladu – hydrolýze masných zbytků – proteáze, cukrů a škrobů – amyláze, tuků – lipáze a celulózy (papír a rostlinné buňky) – celuláze. Tímto rozkladem dochází ke zkapalňování tuhé fáze v odpadních jímkách – septiku, žumpě apod., kde se netvoří tuhé inkrusty na hladině, a následně vyčištění potrubních systémů a snížení zápachu, protože nedochází k hnilobným procesům. Pro první nasazení postačí dávka 50 g na 5 m3. Po cca třech týdnech se přidá stejným způsobem 25 g. U suchých WC je postup podobný. Po určité době dojde k degradaci tuhé fáze na kapalnou. Po naplnění nádrže je možné již nezapáchající odpadní vodu vyčerpat na kompost nebo do porostů. Čerpáme vždy pouze spodní 2/3 objemu, jednu horní třetinu ponecháme v nádrži, neboť v ní je největší množství bakterií. Tento systém degradace je velmi výhodný pro chaty a chalupy, neboť po většinu roku do odpadních jímek nic nepřitéká a prostředí pro růst bakterií je velmi stabilní. Navíc není nutné žádné provzdušňování, protože použité bakterie jsou anaerobní. Je samozřejmé, že tento systém lze použít i pro běžný chod septiků nebo žump u rodinných domků.

BAKTERIEMI proti zápachu ze septiku