Agresivita na silnici nepatří

předjíždění

Nebezpečný styl jízdy může mít různé podoby, od překračování rychlosti po nedodržování bezpečné vzdálenosti. Foto: Shutterstock

Agresivita v silniční dopravě je považována za závažný celosvětový problém. V České republice se podepisuje na vzniku až 40 % smrtelných dopravních nehod.

Ze zdrojů Policie ČR, SWOV a dalších subjektů vyplývá, že polovina evropských řidičů se v posledním roce stala obětí jednání agresora. Jedná se o natolik závažný fenomén, že se jím zabývá i aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Skoro 90 % Čechů je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě řidičů. Téměř každý desátý řidič už někdy záměrně vybržďoval vozidlo za sebou. Na „myšku“ reagují dvě třetiny řidičů agresivně, na lepení se na zadní část auta každý třetí řidič.

Co je agresivní chování?

Jedná se o chování, které je úmyslné, zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody nebo konfliktu mezi účastníky silničního provozu, jeho příčinou je zlost či pocit nepřátelství, případně netrpělivost anebo snaha o úsporu času.

Podle výzkumů a statistik jsou nejvíce náchylní na důsledky stresu řidiči ve středním věku a začínající řidiči. Stres pak může přerůst až do agresivního stylu řízení. Ti, co sedí za volantem, se cítí anonymně a jsou schopni dělat věci, které by tváří v tvář svému protivníkovi neudělali. Svou roli sehrávají vrozené dispozice, naučené chování i provokující vnější faktory. Někteří navenek slušní a spořádaní jedinci se tak agresivními stávají právě při řízení vozidla, které jim dává pocit moci, což mohou postrádat například na svém pracovišti či v rodinném životě.

agresivní řidič

Stres se snadno přenáší i na ostatní řidiče. Foto: Shutterstock

V případě agrese za volantem je u nás současná legislativní opora velmi obecná a neobsahuje přesné definice takového chování za volantem, jeho specifických projevů ani konkrétní sankce, které za ně hrozí. V některých zemích EU ale již legislativa definuje, co přesně agresivita je, a ukládá konkrétní sankce. Lze tak předpokládat, že i u nás se těchto definic dočkáme.

Co nejčastěji vyvolává vztek?

Podle průzkumů vadí řidičům na evropských silnicích například bezdůvodné zabrání dvou parkovacích míst, opožděné ztlumení dálkových světel, vjetí do ucpané křižovatky a následné zablokování provozu, předjetí řady čekajících řidičů a nekompromisní natlačení se do jejího čela, odbočování z levého jízdního pruhu na poslední chvíli a změna pruhů bez použití blinkrů.

Čeští řidiči patří v rámci Evropské unie mezi ty tolerantnější. Nicméně spolehlivě je vytočí, pokud natrefí na váhavého a nejistého kolegu. Kritickými jsou například prodloužené víkendy, kdy bývá na většině komunikací silný provoz a na cesty vyrážejí i méně vyježdění řidiči.

I u nás vadí provádění změny pruhů bez použití blinkrů a včasné neztlumení dálkových světel. Vyvolat agresivitu může i pocit nedostatku času, případně také stres násobený častými dopravními zácpami. Agresivní řidiči se pak nejčastěji projeví tím, že jednoznačně překračují rychlostní limity, nedodržují bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel, kličkují mezi jízdními pruhy, problikávají „překážející“ řidiče, předjíždějí v nepřehledných místech a také výhružně gestikulují vůči ostatním.

Řidiče „neškolit“

Na agresora si někdy jeho oběti „vyšlápnou“. Považují se za nekompromisní a spravedlivé strážce veřejného pořádku a obratem trestají ve své pravomoci, vybržďováním, blokováním předjížděcího pruhu, trvalým svícením dálkovými světly, používáním výhrůžných gest.

Agresivní řidič tak svým jednáním nejen zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody, ale také negativně působí na psychiku svých obětí. Může tak vznikat kaskádový efekt, kdy jeden rizikový jedinec vybudí agresi v řadě dalších lidí. Ostatně dvaačtyřicet procent českých motoristů přiznává, že v poslední době byli vůči ostatním agresivní.

dopravní nehoda

Respekt a ohleduplnost pomáhají předcházet dopravním nehodám. Foto: Shutterstock

Méně zkušení řidiči by se měli snažit vyhnout jízdě v době dopravní špičky. Ti zkušení by měli raději vyrážet s dostatečnou časovou rezervou, aby v případě váznoucího provozu nebyli v pokušení volit zbytečně razantní styl jízdy. A všichni bychom měli mít na paměti, že jedna nepovedená vteřina za volantem může trvale změnit životy mnoha lidí.

Agresivní řidič se nejčastěji projeví tím, že:

 • nekompromisně překračuje rychlostní limity
 • nedodržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel
 • kličkuje mezi jízdními pruhy
 • problikává „překážející“ řidiče
 • předjíždí v nepřehledných místech
 • výhružně gestikuluje vůči ostatním

Několik důležitých statistik

 • Až ve 40 % smrtelných dopravních nehod sehrává svou roli agresivita.
 • 7 z 10 řidičů se někdy nechá vyprovokovat k agresivnější jízdě.
 • 88 % Čechů je přesvědčeno o vzrůstající agresivitě na silnicích.
 • 60 % řidičů do 30 let se někdy záměrně lepí na auta před nimi.
 • Necelých 20 % řidičů do 30 let zrychlí, když se je někdo snaží předjet.
 • 87 % řidičů motivuje ohleduplná jízda ostatních.
  (podklady statistik ČAP, BESIP)

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Agresivita na silnici nepatří