Materiální publicita


Od 1. 1. 2014 začne platit též nový zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Současná právní úprava nedůsledně uplatňovala zásadu materiální publicity, jež má chránit toho, kdo jedná v důvěře v pravdivost zápisů v katastru.

Jsou známy případy, kdy podvodníci na základě zfalšovaných dokladů dokázali zrealizovat návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti pro sebe a nemovitost prodat nic netušícímu novému zájemci. Skutečný vlastník se o změně vlastnictví hned nedozvěděl, protože o provedení vkladu byl informován podvodník jako jeho fingovaný zástupce.

Nové katastrální předpisy zpřísní tuto praxi. Dojde-li na katastr návrh na vklad, úřad o tom bude ihned informovat skutečného vlastníka nemovitosti. Pokud je vlastník trvale v zahraničí, bude si moci zřídit u katastrální úřadu tzv. službu hlídání změn. Vlastníkům nemovitostí lze doporučit, aby si čas od času nechali udělat výpis z katastru nemovitostí, nebo si stav svého vlastnictví ověřili na internetu.

TEXT: ING. BOHUMIL KUBA


Komentáře

Napsat komentář


TIP!

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE

Soubor 27 nejdůležitějších předpisů z této oblasti. Nejdůležitější změny se týkají zákona o ochraně veřejného zdraví; novinkou je i placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. V publikace je i zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv a další 3 prováděcí předpisy. Změnami byly dotčeny i některé další zákony a prováděcí vyhlášky. Publikace obsahuje i všechny novely s pozdější účinností. Více na www.zdr.sagit.cz.

Sagit, 320 stran, 119 Kč