Zkroťte své výdaje za elektřinu

Rubrika: Market

 

Nic proti postaru zařízeným usedlostem. Ale jen opravdu skalní romantik by vám spolu s klasikem záviděl, že nemáte elektriku. A tak je drtivá většina chat a chalup v Česku elektrifikovaná. Jste si jistí, že právě v té vaší využíváte „šťávu“ optimálně? Můžete své výdaje za elektřinu snížit? Pojďme tomu společně přijít na kloub.

Výdaje za elektřinu zásadně ovlivňuje typ smlouvy

Pro výdaje za elektřinu je rozhodující, jestli je vaše chata či chalupa plnohodnotnou druhou domácností, nebo spíš příležitostným útočištěm se skromnějším vybavením. Od provozu v daném odběrném místě se odvíjí spotřeba elektřiny, a právě s ní souvisí volba kontraktu a výběr konkrétního produktu dodávky.

V energetice v zásadě rozlišujeme smlouvy na dobu neurčitou a kontrakty s pevně danou délkou závazku. Dalším kritériem je, zda cena za dodávku zůstává po celou dobu závazku neměnná (fixovaná), nebo se během trvání smlouvy může měnit. Podle typu smlouvy se liší případná výpovědní doba. U smluv na dobu neurčitou činí tři měsíce, kontrakty na dobu určitou lze vypovědět nejpozději 20 dní před uplynutím smluvního závazku. Smlouvy s nefixovanou cenou lze rovněž vypovědět při zvýšení ceny neregulované složky, a to ještě 10. den před datem účinnosti změny.

Platí nepsané pravidlo, že dlouhodobější kontrakty mívají výhodnější ceny než smlouvy na dobu neurčitou. Výjimkou toto pravidlo potvrzující jsou v současné době smlouvy s cenami vázanými na denní trh, které jsou ovšem určeny jen pro odběrná místa s průběhovým měřením spotřeby, případně smlouvy s měsíční fixací ceny.

Pro odběrná místa s velmi nízkou spotřebou do 1,2 megawatthodiny ročně je dlouhodobě nejvýhodnější produkt s nízkým fixním měsíčním platem. Důvodem je fakt, že z ceny silové elektřiny platíte při malé spotřebě jen zlomek, ale fixní plat si všichni dodavatelé účtují každý měsíc, tedy dvanáctkrát v každém roce. Ideální je proto produkt typu MINI na 2 roky, s fixním měsíčním platem přibližně polovičním oproti úrovni běžné na trhu. Výdaje za elektřinu tak můžete rapidně snížit.

Pro hlavní jistič je určující skladba elektrospotřebičů

Hlavní jistič, který se osazuje před elektroměr, musí mít každé odběrné místo. Jeho kapacita definuje maximální možné zatížení elektrického vedení provozem spotřebičů a také celkový rezervovaný příkon garantovaný v každém okamžiku odběru elektřiny. Má rovněž funkci pojistky v případě poruchy a hlídá, aby nedošlo k přetížení sítě nebo jejímu zkratu. Překročí-li odběr elektřiny v daném odběrném místě nastavené hodnoty, hlavní jistič poslouží jako vypínač, okamžitě dodávku elektrické energie přeruší a ochrání vodiče i připojená zařízení.

Kapacita hlavního jističe se udává hodnotami např. 1 x 25 A nebo 3 x 20 A, kdy čísla 1 a 3 označují, zda se jedná o jednofázový nebo třífázový elektrický rozvod, a číslice udávají počet ampérů. Velikost hlavního jističe se odráží v celkové ceně elektřiny. Takzvaný poplatek za rezervovaný příkon je součástí regulované složky ceny elektrické energie a jeho hodnota se v jednotlivých distribučních oblastech liší. Platí se paušálně bez ohledu na to, zda jste garantované množství elektřiny skutečně využili. Čím silnější hlavní jistič je, tím vyšší je rezervovaný příkon a také platba za jistič.

Má váš jistič optimální kapacitu?

U menších chat, kde se elektřina využívá jen pro svícení a běžné spotřebiče, neslouží k ohřevu vody, vaření ani vytápění, obvykle stačí jistič 1 x 25 A. Větším chalupám bude slušet silnější jistič 3 x 20 A, pokud elektřinou i vytápíte, chce to jistič 3 x 25 A.

Jestli máte správný hlavní jistič, si můžete sami ověřit výpočtem. Zabere to trochu času, protože je potřeba poctivě obejít všechny používané elektrospotřebiče a z jejich energetických štítků odečíst příkon, obvykle bývá uveden také v příslušných návodech. Zjištěné hodnoty sečtěte a zohledněte, jestli spotřebiče bývají v provozu současně. Celkový příkon všech spotřebičů ve wattech sečtěte a dosaďte do vzorečku: I = P: U, kdy I značí proud v ampérech (A), P je příkon spotřebičů ve wattech (W) a U znamená napětí v jednotlivých fázích rozvodu ve voltech (V).

Zkusme si konkrétní příklad.
Řekněme, že součet příkonů všech současně běžících spotřebičů je 17 000 W, známe tedy hodnotu P.
Napětí stanovené normou v České republice je 230 V a dejme tomu, že v našem příkladu máme třífázové vedení. Počítáme tedy 3 x 230 = 690, což je hodnota U (u jednofázového vedení by to bylo 230). Můžeme tak dosadit do vzorce následující údaje:

I = 17 000 : 690
I = 24,64

Vyšlo nám napětí 24,64 A – nejbližší vyšší standardizovaná kapacita jističe je 25 A, a protože jsme si stanovili, že uvažujeme s třífázovým rozvodem, bude v daném případě optimální hlavní jistič s kapacitou 3 x 25 A.

Pozor na energožrouty

Když už budete sepisovat příkon jednotlivých spotřebičů, zvažte, jestli některé už nemají odslouženo a nepřišla chvíle na výměnu. Moderní zařízení bývají úspornější a zejména starší lednice a mrazáky, které často na chatách a chalupách končívají, mívají apetit až nezřízený. O kolik můžete s novým vybavením snížit spotřebu, vám ukážou interaktivní kalkulačky.

Stává se naopak i to, že energeticky náročná zařízení, jako cirkulárky, frézy, brusky a podobně, se dávno nepoužívají či na chatě a chalupě už ani nejsou, ale jistič kdysi kvůli nim pořízený v provozu stále zůstal. Je proto vhodné čas od času jeho vhodnost ověřit, případně nechat posoudit elektrikářem. Pokud dojdete k závěru, že jistič je příliš silný (a tedy zbytečně drahý) a nemáte v plánu pořizovat spotřebič s vysokým příkonem, uvažujte o výměně hlavního jističe.

Takový krok si ale dobře rozmyslete a propočtěte, případně konzultujte s odborníkem. Aktuálně nízký celkový příkon se může v budoucnu s novým vybavením zvýšit a úspora na platbách za slabší jistič se projeví spíše v průběhu let. Navíc samotná výměna hlavního jističe představuje náklady v řádu tisíců korun, protože kromě nového jističe platíte ještě za práci a revizní zprávu od kvalifikovaného elektrikáře. Nový jistič musí následně ještě zaplombovat technik distribuční společnosti. A pokud byste později chtěli hlavní jistič zase měnit za silnější, zaplatíte kromě výměny ještě platbu za navýšení rezervovaného příkonu.

Podle toho, k čemu elektřina slouží, se stanovuje distribuční sazba

Distribuční sazbu určuje distributor elektřiny podle skladby spotřebičů v odběrném místě. Domácnost se standardním vybavením má obvykle přidělené jednotarifové distribuční sazby D01d (při nízké spotřebě) či D02d. Za distribuci elektřiny je po celý den účtována stejná cena – vysoký tarif (VT). Pokud je instalováno zařízení pro vytápění, ohřev vody nebo dobíjení elektromobilu elektřinou, což je nutné doložit revizní zprávou, dostane domácnost přidělenu dvoutarifovou distribuční sazbu – D25d (bojler), D26d (akumulačky), D27d (elektromobil), D57d (vytápění) s nízkým (NT) a vysokým tarifem (VT). To znamená, že po určitou část dne v závislosti na daném zařízení (např. u bojleru 8 hodin, u tep. čerpadla 20 hodin) se uplatňuje NT a za distribuci elektřiny je účtována nižší cena.

Přepínání mezi NT a VT řídí distributor podle vytížení sítě přes hromadné dálkové ovládání (HDO), což je krabička, která se namontuje do elektrické rozvodné skříně objektu. V době, kdy běží NT, se automaticky spustí spotřebiče, na které je dvoutarifová distribuční sazba přidělena (bojler, elektrický kotel, tepelné čerpadlo…) Tato zařízení mají blokování, takže není možné je spustit v době, kdy běží VT. V době NT je účtována nižší cena za distribuci veškeré právě dodávané elektřiny, takže cokoli elektrického je v odběrném místě v chodu, jede na „levnější“ elektřinu.

Pro rekreační objekty je zajímavá takzvaná víkendová distribuční sazba D61d, kdy je od páteční 12. hodiny do nedělní 22. hodiny účtován NT a po zbytek týdne běží VT. V té době je ale obvykle v odběrném místě jen zanedbatelná spotřeba, takže v režimu VT dochází k minimálnímu odběru elektřiny. O takové distribuční sazbě uvažujte, jestliže je vaše chata či chalupa v permanenci převážně jen o víkendech. A pro takové je smlouva s Centropolem na produkt MINI na 2 roky nejlepším řešením.

Komerční prezentace

Zkroťte své výdaje za elektřinu