U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

Kategorie: Poradna | Autor:

Všem, kdož se zajímají o drobné podnikání v naší republice, jistě přijde vhod nová publikace nakladatelství Computer Press, a.s., v níž získáte v tištěné podobě i na CD plné znění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Vedle podmínek provozování živností, odborné způsobilosti pro ně, obsahové náplně řemeslných i vázaných živností uvádí i aktuální změny některých souvisejících zákonů. V závěru připomíná pravidla a systém podpory malého a středního podnikání a vznik agentury CzechInvest (je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR), jež by se touto otázkou měla zabývat. Doporučená cena publikace včetně CD je 79 Kč.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ