U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZATÉKÁ NÁM DO SKLEPA

Kategorie: Speciál | Autor: Vladimír Procházka

PORADNA

Máme domek v mírném svahu. Je podsklepený a podél boční zdi, vedle níž je cesta do zahrady, zřejmě zatéká. Ve sklepě je souvislá vrstva bahna. Voda k zřejmě také sákne od sousedního stavení, kde si při úpravách vjezdu zvedli terén o více než půl metru, a přitéká i při deštích z návsi. Co udělat pro to, aby byl sklep zase suchý?

(Z. J., Kouřim)

Jednu z velmi účinných variant naznačuje obrázek. Omítku po celé délce zdi ve spádu cesty je třeba odříznout ve výšce 20 až 30 cm a základové zdivo očistit na kámen. Zdivo v takto vzniklé rýze vyrovnáme co nejtenčí vrstvou cementového štuku do úrovně terénu, aby se dobře osazoval okapní plech a latě na jeho uložení (vhodným materiálem mohou být známé pozinkované nebo eternitové vlnky, trapézové plechy nebo i desky z laminátu). Podél zdi je třeba vykopat rýhu širokou asi 40 – 45 cm a hlubokou okolo 80 cm. Vykopaný materiál se nahradí hrubým štěrkem, zatím mírně pod úroveň terénu. Ve vzniklém prostoru vybetonujeme korýtko, nebo tam uložíme zakoupené tvárnice

– velké žlabovky, tak aby probíhaly asi 25 až 30 cm od líce zdi (vzdálenost upřesníme podle délky krycích desek – vln tak, aby zasahovaly asi 10 cm do žlabu a kapající voda neodstřikovala na zához pod deskami).

Litý či tvárnicový žlab uložíme do štěrkopískového lože tlustého asi 10 cm. Na jeho kraj směrem ke zdi uložíme ostře pálené cihly s mezerami asi 15 cm. Nahoru pod stříšku mázneme těsně před uložením desek – vln, lžíci cementového potěru, aby dobře ležely. Pak už můžeme do hmoždinek se šrouby osadit okapní plech a opravit okapní šikmou hranu omítky fasády. Po jejím zatvrdnutí opatrně zasuneme stříšku na impregnovanou lať (je rovněž přišroubována asi po 40 cm do hmoždinek osazených do srovnané cementové vrstvy) a usadíme na cihly s potěrem. Před uložením desek můžeme dosypat zbytek štěrku až do úrovně žlabu. Každá z desek – vln by měla být do průběžné latě na zdi přišroubována alespoň jedním vrutem s pružnou podložkou proti posunutí. Sklon desek by měl být 10 % i více. Tzn. na 1 m délky zhruba 10 cm výšky. Šroubovat budeme vždy na vrcholu vlny, nikdy ne v úžlabí! Štěrkovým záhozem bude základové zdivo trvale větrat, nebude mít snahu promrzat, a tím se porušovat. Měkké vlhké bahno ve sklepě ztvrdne, půjde lehčeji vyvézt a prostor se vrátí ke své původní funkci. Konec žlabu je třeba zaústit do kanalizace, sběrné jímky apod. Nezapomeňte rovněž na sousedské vztahy, ten, kdo bydlí pod vaší zahradou, by měl při likvidaci nadměrného přepadu dešťové vody spolupracovat. Např. může vodu využít k zavlažování.

ODVOD PŘEBYTEČNÉ VODY OD FASÁDY:

1 – opravená tvrdá fasádní cementová omítka s okapní hranou,

2 – oplechování z pozinkovaného nebo měděného plechu,

3 – desky z vlnitého plechu, eternitu nebo plastu v délce asi 50 – 60 cm, přišroubované u zdi do impregnované latě, v dolním konci podložené cihlami s maltovým ložem z cementového potěru,

4 – kamenný zához z hrubšího štěrku v šíři asi 40 – 50 cm a hloubce asi 80 – 100 cm,

5 – tvárnicový či betonový žlab, široký asi 30 až 50 cm, uložený na štěrkopískovém loži tlustém 1 cm; konec žlabu je sveden do kanalizace, jímky apod.

ZATÉKÁ NÁM DO SKLEPA