U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VELKÉ PROMĚNY chaty nad řekou

Kategorie: Stavení | Autor: ing. arch. Karel Doubner

REKONSTRUKCE

V původním stavu měla chata sedlovou střechu ve tvaru stanu a štít byl obrácený na jih, k vodě, a zešikmení stěn zmenšovalo půdorys místností na východ a na západ v každém patře. Majitel si přál zvětšit obytnou plochu, ovšem tak, aby změna byla pokud možno neviditelná. Přestavba byla zadána architektonické kanceláři Doubner, zabývající se přestavbami, která zvládla vše – od projektu až po realizaci. Její východiska a zkušenosti budou jistě pro leckoho zajímavé. Jak je v naší firmě obvyklé, práci jsme začali změřením všech stávajících konstrukcí a zakreslením původního stavu. Nafotografovali jsme také objekt v souboru asi 18 podobných chat, abychom při přestavbě nenarušili charakter okolí. Věděli jsme, že stavba nesmí být příliš avantgardní, ale naopak nenápadná. Změna zkrátka neměla být příliš nápadná, pokud možno neviditelná. Abychom mohli tento úkol splnit, bylo třeba použít ekologické materiály, hlavně dřevo, aby i po přestavbě chata zapadla do původní kolonie.

Hřeben rovnoběžný s řekou

Výraznou změnou bylo obrácení hřebene chaty. Štíty dnes směřují na východ a na západ (jedním z důvodů bylo dosažení optimální energetické náročnosti – viz Ch&Ch 4/2001). V celkové dispozici znamenala tato změna zvětšení půdorysné plochy v horních třech podlažích zhruba na dvojnásobek, přitom výška hřebene zůstala stejná jako u původní chaty. Při přestavbě šlo také o to, vytvořit místo k bydlení po celý rok. Řeka je totiž i v zimě velice zajímavá, v jejím mrtvém rameni je možno bruslit, takže jsme respektovali přání majitele jezdit sem i v zimě. Proto bylo nutné chatu pečlivě zaizolovat.

Ekologické izolace

Konstrukce chaty je dřevěná, roubená, proto jsme i tepelnou izolaci volili z ekologického materiálu. Použili jsme dvě vrstvy izolace ze skelných vláken (tloušťka jedné vrstvy je 8 cm). Skelná vlákna jsme volili i proto, že nepodléhají hnití a nehrozí nebezpečí, že by došlo k sublimaci na osluněné straně. Proti vlhkosti jsou tyto rohože zabezpečeny fólii, takže se vlhnutím nesnižuje izolační účinnost. Díky tomu jsme mohli jako vodotěsnou zábranu zevnitř i zvenku použít pojistnou fólii Tyvek. Je také ekologická, což znamená, že je odzkoušená a zdraví neškodná – i když není z přírodních vláken. Uvnitř jsme jako povrch stěn použili sádrokarton a venku skládaná prkna – jako dřevěný kožich. Při přestavbě jsme využili původní dřevo z celého krovu i z celé chaty; k nim jsme dodali šestnácticentimetrové fošny jako stojky, mezi kterými je tepelná izolace.

Místo pískovce beton

K vnějším úpravám jsme původně počítali s přírodním pískovcem, ale nakonec jsme z finančních důvodů zvolili štípaný beton, který přijde v porovnání s přírodním kamenem na čtvrtinu ceny. Jako střešní krytinu jsme zachovali původní hliníkové šablony ze střechy. Jsou natřeny barvou a na střeše se hliník nedostane do kontaktu s lidmi, takže není zdraví škodlivý. Dřevěná okna a dveře jsou nová, zachovali jsme však původní velikost i tvar. Nové je také elektrické topení s kotlem, topným médiem je voda. Aby byl v chatě otevřený oheň, je zde zároveň krb s teplovzdušným vytápěním. Celkovou tepelnou ztrátu objektu pokryje kotel o výkonu 8 kW, což se blíží tepelným ztrátám běžného bytu. To považujeme za úspěch.

Dost místa pro všechny

Přízemí zaujímá společenská místnost, kde může majitel posedět se sousedy rybáři, přístup sem mají i jejich psi. Teprve v patře je kuchyň a jídelna s terasou směrem k vodě. Také o patro výš je koupelna s WC a tři pěkné ložnice. Celá přestavba trvala asi půl roku. Byla zahájena na podzim a než v březnu přijeli chataři poprvé, byla chata nad řekou téměř hotová. Snad svým vzhledem neruší sousedy ani úřady.

VELKÉ PROMĚNY chaty nad řekou