U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VELKÁ RADOST z malé zahrady

Kategorie: Zahrada | Autor: Marie Rubešová s použitím uvedené literatury

Úvodem by asi mělo být řečeno, jak velká je malá zahrada. Jenže co je malé pro jednoho, může být pro druhého k nezvládnutí. Neřešme tedy otázku velikosti, ale spíše to, jak rozčlenit a osadit malou zahradu, aby pobyt na ní byl lákavý pro celou rodinu.

Pokud tedy počítáme s tím, že si ji budou užívat všichni, měli by se podílet už na návrhu. Každý ať si promyslí, co od projektu očekává a kterým činnosti nebo nečinnostem by se rád na zahrádce věnoval. Samozřejmě si s vědomím její omezené velikosti nebudeme přát plochu pro tenisový kurt nebo fotbalové hřiště.

Začínáme na papíře

Budoucímu chaosu, k němuž by mohlo dojít, předejdeme tím, že si nápady, které propadnou sítem do kategorie nezbytných a vhodných, namalujeme na papír. Zvolíme raději čistý, bez rastru, než třeba milimetrový, který by nás sváděl k příliš pravoúhlým řešením. Pozemek nejprve změříme, abychom mohli pracovat v měřítku.

Do plánku zaneseme nejen hranice pozemku, ale i polohu budov a dalších, již existujících prvků, které hodláme zachovat (vzrostlé stromy, kamenná zídka atd.). Dříve, než do něj s konečnou platností nakreslíme dlážděné plochy, trávník, záhon s květinami a další náležitosti, vyplatí se udělat několik předběžných náčrtků. Musíme pochopitelně počítat také s polohou pozemku vzhledem ke světovým stranám, s čímž souvisí i zastínění, s jeho svažitostí a s tím souvisejícími úpravami terénu (zdi, tarasy, schody atd.). V opravdu malých zahrádkách, pokud nejsou zrovna umístěny v prudkém svahu, však sklon nebývá velký.

Ve vzájemné harmonii

Projekt zahrady můžeme považovat za zdařilý jen tehdy, když jsou jeho základní složky, tedy dlážděná plocha, trávník a záhony, ve vzájemné harmonii. Není pěkné, pokud přeženeme velikost dlážděných ploch, vedle nichž se vejde jen úzký proužek květin, stejně jako nebude příjemné, když “utopíme” příliš malý trávník mezi přehnaně velkými záhony. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat velikosti terasy nebo patia, aby byla dostatečná pro umístění potřebného počtu židlí či sedátek kolem stolku nebo zahradních lehátek.

Už v projektu bychom měli nalézt místo také pro kompost, kontejner na domácí odpad, úschovnu nástrojů a zahradní techniky, zahradní nábytek a také třeba pro rámy pařníků, staré květináře apod. Stále se držíme měřítka, abychom neztratili přehled o zaplňujícím se prostoru. Mohlo by se totiž stát, že by některé zahradní prvky byly příliš velké, nebo naopak, což je častější, příliš malé.

Dříve než začnete kopat, přemísťovat zeminu a stavět pergoly, treláže či drobné stavby, zkuste si obrysy své budoucí zahrádky vymezit pomocí kolíků a provázku; ke znázornění kruhů nebo oválů je vhodná zahradní hadice. Snažte se pak na plochu podívat z různých úhlů a pokud možno i z ptačí perspektivy, přesněji řečeno z nejvyššího okna v okolí.

Jak vybírat rostliny

Pro výběr rostlin do naší malé zahrádky je důležitá nadmořská výška, poloha pozemku vzhledem ke světovým stranám a hry slunce a stínu. Stejně tak musíme již při plánování brát v úvahu vlastnosti půdy, její strukturu a stupeň kyselosti či zásaditosti, měřený v hodnotách pH. Některé rostliny, například rododendrony nebo letní vřesovce, nesnášejí vápno a budou prospívat jen v kyselých půdách s nízkým pH. Jiné, třeba některé kosatce a pivoňky, dávají přednost malé příměsi vápna. Rostliny, pro které máme slabost, ale ne půdní podmínky, si samozřejmě můžeme zasadit do květináčů a dalších nádob, kterými ozdobíme kraje záhonů nebo terasy.

Dalším faktorem, jehož si musíme všímat, je studený vítr, který je stejně škodlivý jako silný mráz. Pokud je například mezi naším a sousedním stavením jen úzká mezera, může působit jako větrný tunel. V jeho “tahu” jsou pak vystaveny rostliny větrným nárazům, někdy podobným až vichřici. V tom případě musíme vytvořit nějaké zábrany, které jeho škodlivý vliv sníží.

Výběr stromů, keřů a rostlin ovlivňuje dále architektonický styl, který zvolíme. Pokud nepožádáme o radu nebo o celý projekt zahradního architekta, měli bychom se inspirovat v literatuře.

***

ZAHRADA VYŽADUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PÉČI

Tato malá zahrada je nejen praktická a snadno se udržuje, ale navíc vypadá působivě. Prostor je rozdělen na dvě části. Jednu kolem malého kulatého trávníku, druhou s terasou, v jejímž rohu je dost místa na besídku fungující zároveň i jako domek na nářadí. Na rozhraní dlažby a trávníku je dokonce malá fontánka, která se díky svému umístění stává dominantním bodem, na který je vidět z celé zahrady i z oken domu. Soukromí na terase zajišťuje dřevěná treláž.

VENKOVSKÁ ZAHRADA

Neformální vzhled této zahrádky s jejími křivkami maskuje skutečnost, že jde o malou plochu. Ze zaoblené terasy dlážděné kameny vychází chodník z použitých cihel, kladených “na rybí kost”, který míří k malé kůlně na nářadí. V protilehlém rohu je tradiční zeleninová zahrádka, mírně stíněná stromy (třešeň, jeřáb, bříza), které zahradě dodávají výšku. Je oddělená od trávníku dřevěnými oblouky a mřížemi. Na nich mají místo popínavé rostliny (zimolez, kalina, chmel, růže), které násobí vůni trvalek lemujících ploty i jezírko. Pokud si na trávníku budou hrát děti, možná přestěhujete pítko pro ptáky někam jinam.

ZAHRADA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Centrální osu této zahrady tvoří prostý obdélníkový trávník. Je umístěn vzhledem k plotu šikmo, čímž vznikne několik trojúhelníkových prostorů, vhodných pro rostliny a další zahradní prvky. Dům se zahradou spojuje vpravo terasa, z níž se můžeme vydat přes trávník nebo vlevo po dláždění k zahradnímu domku. V něm lze uskladnit všechny potřeby pro rekreaci a zahradnické náčiní. Obloukem ozdobeným jasmínem je blízko i k zeleninovým záhonům.

O malých zahrádkách a zahradních stylech čtěte dále v knížkách:

20 návrhů malých zahrad (T. Newbury – Computer Press, a.s., 2004)

Úpravy zahrádek (R. Sweetinburrgh – Slovart, 2004)

Výtvarné řešení malých zahrad (P. McHoy – Grada, 2001)

Zahrádka jako dlaň (Č. Bohm – Víkend, 2003)

Malá zahrada (L. Hattatt – Slovart, 2003)

***

TIPY PRO “ZVĚTŠENÍ” A ZKRÁŠLENÍ MALÉ ZAHRADY

* I malé zahrady je třeba rozdělit na části; volíme však nízké živé ploty, nízké zídky, zvýšené záhony a patia nebo i zvýšená jezírka.

* Malá plocha potřebuje také pohledové dominanty – vzhled i umístění však vyžaduje větší uvážlivost, aby zahrada vytvářela dojem souladu.

* Členitost malé zahrady podpoříme umístěním květin nebo některých zelenin na treláže, mřížové rošty a jehlany z proutí či bambusu.

* Snažte se obměňovat úhly a vytvořit tak zajímavější pohledy; například pěšinky mohou vést zahrádkou “cikcak” pod úhlem 45 °.

* Zahrada, v níž použijeme spíše plynulé křivky nebo soustavu kruhů než pravoúhlé prvky, působí přirozeněji.

* Se zářivými barvami, zejména pokud jde o dlažbu, pracujte opatrně. Pro zpestření plochy terasy nebo patia použijte raději dlaždice různých velikostí než barev. A při dláždění malých ploch použijte raději malé dlaždice, které vytvářejí dojem rozlehlejšího prostoru.

* Dláždění z přírodního kamene můžeme nahradit kvalitním betonovým a oživit je “kapsami” (vynecháme pár dlaždic), do nichž vložíme odlišné dlaždice nebo vysadíme rostliny, třeba i bylinky.

* Ploty malých zahrad by neměly být vysoké – prostor se ještě více zúží.

* Pokud nemáte místo pro zahradní altánek ani pergolu, je možné zvětšit prostor tím, že jejich rastr osadíme nebo namalujeme přímo na stěnu nebo jinou plochu, aby tvořily iluzi skutečnosti.

* Barvy pro malý prostor musíme vybírat s obzvláštní péčí, na místě je střídmost.

* S rostlinami, které mají pokroucené tvary či převislý růst, jsou stříhané, nebo odlišně olistěné, musíme zacházet jako s dominantami.

* Dřeviny dorostou do rozměru daného druhem a varietou jen tehdy, jsou-li vysazeny do volné půdy. V nádobě budou vždy podstatně menší.

FOTO A KRESBY COMPUTER PRESS

VELKÁ RADOST z malé zahrady