U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY V KAMNECH A KRBECH

Kategorie: Speciál – až se vás zima zeptá | Autor: tem

Chtěli byste ušetřit na topení až 80 % nákladů oproti elektrickým přímotopům? Potřebujete rozvádět teplo i do dalších místností? Chcete vytápět z jednoho místa celý dům?

Vzhledem ke snahám o úsporu energií podobné otázky kladou kamnáři svým zákazníkům stále častěji. Zažitá představa, že kachlová kamna, sporák či krb jsou „jen“ krásným bytovým doplňkem bez většího užitku, případně že mohou dodávat teplo do jedné místnosti, je totiž mylná.

Současný evropský trend

Kachlová topidla s velkou akumulací a vřazeným teplovodním výměníkem jsou zejména pro trvale obývané objekty velmi zajímavá. Možnost spojení zdravého sálavého vytápění s pohotovou dodávkou teplé vody do systému ústředního vytápění je více než výhodná. Při propojení se stávajícím kotlem na plyn nebo elektrokotlem jde o skutečně úsporné řešení. Dokud se topí v kamnech a vestavěný výměník dodává teplou vodu do systému, běžný kotel vůbec nespíná a nespotřebovává energii. Když oheň vyhasne a teplovodní část již nemá potřebnou energii pro dosažení teploty nastavené na pokojovém termostatu, sepne kotel a „dotopí“, co je třeba. Vyhřátý kachlový plášť navíc dokáže dodávat sálavé teplo ještě i několik hodin po spálení poslední dávky dřeva.

Teplovodní výměník BURNET 300

Dříve byly teplovodní výměníky do kachlových kamen řešeny improvizovanými „nádržemi“ svařovanými z plechu, které byly obvykle vkládány do topeniště a tvořily např. jednu z jeho stěn. Vzhledem k životnosti použitého materiálu šlo o řešení maximálně na několik let. Životnost celých kamen však lze počítat na desítky roků – a bourat pak dobře fungující kamna kvůli doplňku zlomkové ceny (vzhledem k jejich celkové ceně) by byl hřích. A co je ještě podstatnější, žádný z těchto výrobků by dnes neobstál ani z hlediska norem a zákonných nařízení.

   Proto byl na trh před několika lety uveden litinový teplovodní výměník, určený pro vestavby do kachlových kamen a sporáků BURNET 300. Jde o originální český výrobek certifikovaný dle evropských norem státní zkušebnou, který vzhledem k použitému materiálu (kamnářská litina) svou životností nesnižuje hodnotu celé stavby. Podle způsobu vestavby nabízí výkon v rozmezí od 7 kW do 12 kW, což obvykle plně postačuje pro vytopení obývacího pokoje s kuchyní, dvou pokojů a WC s koupelnou – často tedy celého domku či chalupy.

   Výměník je vložen přímo do topeniště a sám tvoří tři jeho stěny. Díky tomu, že teplo se do topné vody předává hned v topeništi pouze přes litinovou stěnu výměníku, je vyloučeno nepříznivé ovlivňování teploty spalin, které by vedlo k vytváření dehtu a zanášení kamen. Ideální je, pokud lze uvažovat vestavbu výměníku již při projektu kamen, ale nemožná není ani dodatečná montáž, jen je třeba se důkladně poradit s odborným kamnářem.

Několik řešení pro krby

Stále častěji mají zákazníci zájem také o krbové vložky s teplovodním výměníkem. Bohužel na našem trhu zatím není výrobek parametry a životností srovnatelný s výměníkem BURNET 300. U krbů jde vždy o svařované těleso z ocelového plechu, případně z nerezu. Svým principem lze teplovodní výměníky pro krby rozdělit na tři skupiny:

* Nejlépe funkční jsou výměníky tvořící opět některou z vnitřních stěn topeniště, obvykle záda krbové vložky. Takový výměník může poskytovat i relativně vysoký výkon. Jde však vzhledem k použitému materiálu a jeho životnosti opět o kompromis.

* Výměníky připojitelné na teplovzdušné rozvody krbových vložek mají podobu plechových kvádrů se vstupním ústím a výstupem pro odvod ochlazeného vzduchu a využívají teplot dosažených v prostoru mezi plášti některých dvouplášťových krbových vložek, případně mezi pláštěm vložky a speciální plechovou nástavbou. Horký vzduch je vháněn ventilátorem do výměníku, kde dochází ke sdílení tepla do topné vody pomocí soustavy lamel či měděných trubek. Ochlazený vzduch je zpět nasáván ke krbové vložce. Výhodou těchto výměníků je to, že mohou být vyřazeny z funkce vypnutím ventilátoru, aniž by bylo nutné je jistit před přetopením. Nevýhodou je omezený výkon, který i přes deklarovanou výši postačuje obvykle jen k temperování nebo omezenému vytápění menších prostor.

* Tzv. spalinové výměníky mají za úkol odebrat teplo spalinám odcházejícím z krbových vložek do komína. Obvykle jde o válcové těleso z nerezového plechu vybavené ústím a výstupem spalin o shodném průměru. Výměník je nasazen přímo na výstup kouřovodu z krbové vložky a má využívat vysokých teplot kouřových plynů ještě před vstupem do komína. U takových výměníků hrozí výrazně více než u ostatních, že budou spaliny natolik zchlazeny, že jejich teplota nebude již dostatečná pro bezpečný odvod kouřovými cestami ven a krbová vložka bude špatně hořet, dehtovat, a tedy zanášet komín. Tento typ může dobře fungovat jen v krbových vložkách, které vzhledem ke své nedokonalé funkci nejsou schopny efektivně využít teplo z paliva a předat ho do obestavby, resp. do místností. Většina tepla potom odchází komínem pryč nevyužita. Z pohledu kamnáře jde o nejproblematičtější výrobky a jejich použití se příliš nedoporučuje.

   Využití všech teplovodních výměníků je oblast, která při znatelně stoupajících cenách energií nabývá na významu. Dnes už totiž nejde „jen“ o romantiku, ale také o vytápění s vysokou účinností, a tedy i hospodárnost provozu.

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY V KAMNECH A KRBECH